دریای آرامش - Peace in the Valley - گروهی از هنرمندان

دریای آرامش - Peace in the Valley

#عنوان
1
This Is My Fathers World - گروهی از هنرمندان
This Is My Fathers World
06:22
2
Tis So Sweet - گروهی از هنرمندان
Tis So Sweet
04:55
3
The Old Rugged Cross - گروهی از هنرمندان
The Old Rugged Cross
04:39
4
Amazing Grace - گروهی از هنرمندان
Amazing Grace
04:20
5
Peace In The Valley - گروهی از هنرمندان
Peace In The Valley
06:03
6
Softly And Tenderly - گروهی از هنرمندان
Softly And Tenderly
04:54
7
Come Thou Fount Of Every Blessing - گروهی از هنرمندان
Come Thou Fount Of Every Blessing
04:23
8
Morning Has Broken - گروهی از هنرمندان
Morning Has Broken
03:47
9
How Great Thou Art - گروهی از هنرمندان
How Great Thou Art
05:41
10
In The Garden - گروهی از هنرمندان
In The Garden
05:19
11
I Need Thee Every Hour - گروهی از هنرمندان
I Need Thee Every Hour
03:32
12
It Is Well With My Soul - گروهی از هنرمندان
It Is Well With My Soul
05:42
13
Rock Of Ages - گروهی از هنرمندان
Rock Of Ages
03:58
© محمد فرهنگ
4.5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام