بازم صدای نی میاد - فرهاد مهراد

بازم صدای نی میاد

#عنوان
1
بازم صدای نی میاد - فرهاد مهراد
بازم صدای نی میاد
00:51
2
کوچ بنفشه ها - فرهاد مهراد
کوچ بنفشه ها
06:04
3
گفتگو - فرهاد مهراد
گفتگو
00:59
4
تو را دوست دارم - فرهاد مهراد
تو را دوست دارم
01:35
5
گل یخ - فرهاد مهراد
گل یخ
03:22
6
نجوی - فرهاد مهراد
نجوی
04:36
7
گفتگو - فرهاد مهراد
گفتگو
00:26
8
برف - فرهاد مهراد
برف
04:36
9
مرغ سحر - فرهاد مهراد
مرغ سحر
03:11
10
وقتی که بچه بودم - فرهاد مهراد
وقتی که بچه بودم
04:17
11
آواز کرک - فرهاد مهراد
آواز کرک
02:04
12
خواب در بیداری - فرهاد مهراد
خواب در بیداری
06:25
13
خیال خوشی - فرهاد مهراد
خیال خوشی
03:48
14
گفتگو - فرهاد مهراد
گفتگو
01:04
15
رباعیات - فرهاد مهراد
رباعیات
04:45
16
کتیبه - فرهاد مهراد
کتیبه
03:30
17
گاندی - فرهاد مهراد
گاندی
03:31
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام