فصل آشنایی - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار

فصل آشنایی

#عنوان
1
خاک آستان علی (ع) خشایار اعتمادی - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
خاک آستان علی (ع) خشایار اعتمادی
05:08
2
وقف پرنده ها قاسم افشار - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
وقف پرنده ها قاسم افشار
04:46
3
آین همدردی حسین زمان - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
آین همدردی حسین زمان
04:23
4
باغ زندگی علیرضا عصار،شادمهر عقیلی - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
باغ زندگی علیرضا عصار،شادمهر عقیلی
03:48
5
فصل آشنایی (قسمت) شادمهر عقیلی - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
فصل آشنایی (قسمت) شادمهر عقیلی
03:54
6
عیدانه علیرضا عصار - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
عیدانه علیرضا عصار
04:58
7
من و تو و درخت و باران خشایار اعتمادی - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
من و تو و درخت و باران خشایار اعتمادی
04:58
8
آینه دار قاسم افشار - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
آینه دار قاسم افشار
05:34
9
وصل و هجران حسین زمان - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
وصل و هجران حسین زمان
06:50
10
نکته دان عشق علیرضا عصار - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
نکته دان عشق علیرضا عصار
06:00
11
معبود شادمهر عقیلی - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
معبود شادمهر عقیلی
04:00
© شرکت صوتی تصویری سروش
4.13 از 5 (از مجموع 8 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام