فصل آشنایی - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار

فصل آشنایی

#عنوان
1
خاک آستان علی (خشایار اعتمادی) - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
خاک آستان علی (خشایار اعتمادی)
05:08
2
وقف پرنده ها (قاسم افشار) - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
وقف پرنده ها (قاسم افشار)
04:46
3
آیین همدردی (حسین زمان) - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
آیین همدردی (حسین زمان)
04:23
4
باغ زندگی (علیرضا عصار، شادمهر عقیلی) - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
باغ زندگی (علیرضا عصار، شادمهر عقیلی)
03:48
5
فصل آشنایی - قسمت (شادمهر عقیلی) - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
فصل آشنایی - قسمت (شادمهر عقیلی)
03:54
6
عیدانه (علیرضا عصار) - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
عیدانه (علیرضا عصار)
04:58
7
من و تو و درخت و باران (خشایار اعتمادی) - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
من و تو و درخت و باران (خشایار اعتمادی)
04:58
8
آینه دار (قاسم افشار) - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
آینه دار (قاسم افشار)
05:34
9
وصل و هجران (حسین زمان) - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
وصل و هجران (حسین زمان)
06:50
10
نکته دان عشق (علیرضا عصار) - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
نکته دان عشق (علیرضا عصار)
06:00
11
معبود (شادمهر عقیلی) - خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی و حسین زمان و قاسم افشار
معبود (شادمهر عقیلی)
04:00
© شرکت صوتی تصویری سروش
3.91 از 5 (از مجموع 11 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام