صدای فاصله ها - پیمان فخاریان

صدای فاصله ها

#عنوان
1
طرح شاعرانه - پیمان فخاریان
طرح شاعرانه
پیشواز ایرانسل
02:24
2
کولاژ شماره 2 - پیمان فخاریان
کولاژ شماره 2
پیشواز ایرانسل
02:23
3
تولد تلخ - پیمان فخاریان
تولد تلخ
پیشواز ایرانسل
02:16
4
این روزها - پیمان فخاریان
این روزها
پیشواز ایرانسل
02:25
5
کافه 88 - پیمان فخاریان
کافه 88
پیشواز ایرانسل
02:32
6
برای حامد پورساعی - پیمان فخاریان
برای حامد پورساعی
پیشواز ایرانسل
03:10
7
فانتزی تابا - پیمان فخاریان
فانتزی تابا
پیشواز ایرانسل
02:48
8
داستان شمع و پروانه - پیمان فخاریان
داستان شمع و پروانه
پیشواز ایرانسل
02:55
9
سایه روشن - پیمان فخاریان
سایه روشن
پیشواز ایرانسل
04:32
10
مرکب 1 - پیمان فخاریان
مرکب 1
01:12
11
مرکب 2 - پیمان فخاریان
مرکب 2
01:01
12
مرکب 3 - پیمان فخاریان
مرکب 3
01:54
13
مرکب 4 - پیمان فخاریان
مرکب 4
01:14
14
مرکب 5 - پیمان فخاریان
مرکب 5
01:34
15
مرکب 6 - پیمان فخاریان
مرکب 6
پیشواز ایرانسل
01:25
16
مرکب 7 - پیمان فخاریان
مرکب 7
01:34
17
مرکب 8 - پیمان فخاریان
مرکب 8
01:04
18
برای لیلی مرتضوی - پیمان فخاریان
برای لیلی مرتضوی
پیشواز ایرانسل
02:21
19
دردی عمیق - پیمان فخاریان
دردی عمیق
پیشواز ایرانسل
02:42
20
برای فرانسیس کلینجان - پیمان فخاریان
برای فرانسیس کلینجان
پیشواز ایرانسل
01:56
21
قالب امپرسیونیستی - پیمان فخاریان
قالب امپرسیونیستی
پیشواز ایرانسل
02:07
22
رهایی - پیمان فخاریان
رهایی
پیشواز ایرانسل
03:42
23
دو دقیقه رویا - پیمان فخاریان
دو دقیقه رویا
پیشواز ایرانسل
01:55
© نشر موسیقی هرمس
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام