آموزش

آموزش

توسط mr.pouria
1 دنبال کننده266 آهنگ (19:14:57)
#عنوان
42
03:22
93
دلکش، مایه گردانی به شور، فرود به ماهور (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
دلکش، مایه گردانی به شور، فرود به ماهور (تار،ویلن)
04:26
145
یه عاشق - رحمان
یه عاشق
02:47
146
اولین عشق - رحمان
اولین عشق
03:17
147
کنار اون بمون - رحمان
کنار اون بمون
03:59
148
یه حرفی تو دلمه - رحمان
یه حرفی تو دلمه
02:52
149
03:11
150
03:33
151
03:12
152
02:29
153
04:34
154
موهای جو گندمی - رحمان
موهای جو گندمی
03:38
155
03:38
156
من خیلی دیوونم - رحمان
من خیلی دیوونم
03:16
157
03:31
158
شعری که زندگیست - گروه دال
شعری که زندگیست
04:56
159
گذر اردیبهشت - گروه دال
گذر اردیبهشت
05:52
160
طعم شیرین خیال - گروه دال
طعم شیرین خیال
04:14
162
آوازم را می رقصیدی - گروه دال
آوازم را می رقصیدی
03:49
164
شکوفه های زیتون - گروه دال
شکوفه های زیتون
04:01
165
لحظه ها را انتظارم - گروه دال
لحظه ها را انتظارم
05:44
169
آسمان هم زمین می خورد - گروه چارتار
آسمان هم زمین می خورد
03:53
171
03:26
172
04:32
173
03:31
184
01:48
185
07:09
187
همونی که خواستی - مازیار بازیار
همونی که خواستی
03:12
190
03:10