کافه

کافه

توسط علی زمانی یکتا
0 دنبال کننده90 آهنگ (07:19:51)
#عنوان
1
02:59
2
03:49
3
تصنیف
تصنیف "دوش دوش"
02:19
4
تصنیف
تصنیف "دل مجنون"
05:58
6
03:34
7
تصنیف آسمان عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف آسمان عشق
07:10
8
05:52
9
تصنیف قدیمی نوا
تصنیف قدیمی نوا "چهره به چهره"
04:31
12
غلام چشم - محمدرضا شجریان و حسین علیزاده
04:46
15
تصنیف
تصنیف "یاد ایام"
07:21
19
سکوت بین دو حرف این گل شب بو - همایون شجریان
سکوت بین دو حرف این گل شب بو
05:38
26
با تو غزل به سادگی حرف می شود - همایون شجریان
با تو غزل به سادگی حرف می شود
03:36
29
امشب کنار غزلهای من بخواب - همایون شجریان
امشب کنار غزلهای من بخواب
03:19
30
آخرین شعاع آفتاب زمستانی - همایون شجریان
آخرین شعاع آفتاب زمستانی
05:38
32
آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور) - شهرام ناظری و فرید الهامی
آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور)
04:34
36
ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)
06:30
37
خروشیدن کاوه دادخواه - شهرام ناظری و فرید الهامی
خروشیدن کاوه دادخواه
04:21
38
کاوه آهنگر (گروه نوازی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
کاوه آهنگر (گروه نوازی)
02:49
41
06:07
42
بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)
02:49
43
به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت) - شهرام ناظری و فرید الهامی
به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت)
04:11
47
03:20
51
04:10
53
تصنیف هین کژ و راست می روی - حسین علیشاپور
تصنیف هین کژ و راست می روی
04:43
54
چرا رفتی - همایون شجریان
05:18
55
درون آینه - همایون شجریان
06:02
56
دل به دل - همایون شجریان
05:34
57
کولی - همایون شجریان
05:15
58
همه هیچم - همایون شجریان
05:32
59
چونی بی من - همایون شجریان
07:33
60
شتک - همایون شجریان
05:23
61
در حصار شب - همایون شجریان
07:24
62
همنوازی کوبهای - همایون شجریان
همنوازی کوبهای
04:07
63
تصنیف «بیهمگان» - همایون شجریان
تصنیف «بیهمگان»
04:20
64
آواز «زورق شکسته» - همایون شجریان
آواز «زورق شکسته»
04:39
65
تصنیف «شرم و شوق» - همایون شجریان
تصنیف «شرم و شوق»
04:56
66
01:36
67
تصنیف «چه آتشها» - همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها»
07:43
68
تصنیف «بزم تو» - همایون شجریان
تصنیف «بزم تو»
05:34
69
تصنیف «نَه گریهای» - همایون شجریان
تصنیف «نَه گریهای»
05:13
70
07:57
71
ساز و آواز راست پنجگاه - همایون شجریان
ساز و آواز راست پنجگاه
13:04
72
قطعۀ «راهها» - همایون شجریان
02:44
73
02:41
74
تصنیف «دلم دیوانه شد» - همایون شجریان
تصنیف «دلم دیوانه شد»
03:59
75
آواز «گناه عشق» - همایون شجریان
آواز «گناه عشق»
04:30
76
تصنیف «باران موافق» - همایون شجریان
تصنیف «باران موافق»
06:32
77
تصنیف «دل افروزتر از صبح» - همایون شجریان
تصنیف «دل افروزتر از صبح»
08:55
78
02:04
79
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی)
03:31
81
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی)
03:50
85
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)
05:58
88
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)
07:00
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام