کافه
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

کافه

توسط علی زمانی یکتا
0 دنبال کننده95 آهنگ (07:27:57)
#عنوان
1
02:59
2
چهار مضراب - بریال امواج (ماهور) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب - بریال امواج (ماهور)
01:19
4
چهار مضراب زابل - دست افشان (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب زابل - دست افشان (سه گاه)
01:15
5
چهار مضراب مخالف - خرامان (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
چهار مضراب مخالف - خرامان (سه گاه)
01:36
6
قطعه ی جنگ از استاد شهنازی (سه گاه) - داریوش پیرنیاکان
قطعه ی جنگ از استاد شهنازی (سه گاه)
01:57
7
03:49
8
تصنیف
تصنیف "دوش دوش"
02:19
9
تصنیف
تصنیف "دل مجنون"
05:58
11
03:34
12
تصنیف آسمان عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف آسمان عشق
07:10
13
05:52
14
تصنیف قدیمی نوا
تصنیف قدیمی نوا "چهره به چهره"
04:31
20
تصنیف
تصنیف "یاد ایام"
07:21
24
سکوت بین دو حرف این گل شب بو - همایون شجریان
سکوت بین دو حرف این گل شب بو
05:38
31
با تو غزل به سادگی حرف می شود - همایون شجریان
با تو غزل به سادگی حرف می شود
03:36
34
امشب کنار غزلهای من بخواب - همایون شجریان
امشب کنار غزلهای من بخواب
03:19
35
آخرین شعاع آفتاب زمستانی - همایون شجریان
آخرین شعاع آفتاب زمستانی
05:38
37
آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور) - شهرام ناظری و فرید الهامی
آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور)
04:34
41
ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)
06:30
42
خروشیدن کاوه دادخواه - شهرام ناظری و فرید الهامی
خروشیدن کاوه دادخواه
04:21
43
کاوه آهنگر (گروه نوازی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
کاوه آهنگر (گروه نوازی)
02:49
46
06:07
47
بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی) - شهرام ناظری و فرید الهامی
بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)
02:49
48
به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت) - شهرام ناظری و فرید الهامی
به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت)
04:11
52
03:20
56
04:10
58
تصنیف هین کژ و راست می روی - حسین علیشاپور
تصنیف هین کژ و راست می روی
04:43
59
چرا رفتی - همایون شجریان
05:18

متن ترانه چرا رفتی


چرا رفتی؟ چرا؟ من بیقرارم/

به سر، سودای آغوشِ تو دارم/

نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟/

ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟/

چرا رفتی؟ چرا؟ من بیقرارم/

به سر سودای آغوشِ تو دارم/

خیالت گرچه عمری یارِ من بود/

امیدت گرچه در پندار من بود/

بیا امشب شرابی دیگرم دِه/

ز مینای حقیقت ساغرم دِه/

چرا رفتی؟ چرا؟ من بیقرارم/

به سر سودای آغوش تو دارم/

چرا رفتی؟ چرا؟ من بیقرارم/

به سر سودای آغوش تو دارم/

نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟/

ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟/

چرا رفتی؟ چرا؟ من بیقرارم/

به سر سودای آغوشِ تو دارم/

دل دیوانه را دیوانه تر کن/

مرا از هر دو عالم بی خبر کن/

دل دیوانه را دیوانه تر کن/

مرا از هر دو عالم بی خبر کن، بی خبر کن/

بیا امشب شرابی دیگرم دِه/

ز مینای حقیقت ساغرم دِه/

ز مینای حقیقت ساغرم دِه/

چرا رفتی؟ چرا؟ من بیقرارم/

چرا رفتی؟ چرا؟ من بیقرارم/

به سر، سودای آغوشِ تو دارم/

چرا رفتی؟ چرا؟ من بیقرارم/

به سر، سودای آغوشِ تو دارم/

چرا رفتی؟ چرا؟ من بیقرارم/

به سر، سودای آغوشِ تو دارم

60
درون آینه - همایون شجریان
06:02

متن ترانه درون آینه


درون آینه ی روبرو چه می بینی/

درون آینه ی روبرو چه می بینی/

تو ترجمانِ جهانی بگو چه می بینی/

تویی برابر تو چَشم در برابر چَشم/

در آن دو چشم پر از گفت و گو چه می بینی، چه می بینی/

درون آینه ی روبرو چه می بینی/

تو هم شراب خودی، هم شراب خواره ی خود/

سوای خون دلت سوای خون دلت/

در سبو چه می بینی، بگو چه می بینی/

در آن گلوله ی آتش گرفته ای که دل است/

در آن گلوله ی آتش گرفته ای که دل است/

و باد می بردش/

و باد می بردش سو به سو چه می بینی، چه میبینی/

درون آینه ی روبرو چه می بینی، چه میبینی

61
دل به دل - همایون شجریان
05:34

متن ترانه دل به دل


دلسپرده ام من به روی تو/

در دل من است آرزوی تو/

دلسپرده ام من به روی تو/

در دل من است آرزوی تو/

دلسپرده ام من به روی تو/

در دل من است آرزوی تو/

دلسپرده ام من به روی تو/

دلسپرده ام من به روی تو/

در دل من است آرزوی تو/

بخت آینه باشدم اگر می نشاندم رو به روی تو/

جان جان جان از همه جهان/

می کشد دلم پَر به سوی تو/

دل به دل ز تو تا تو آمدم/

قبله گاه من خاک کوی تو/

دل به دل ز تو تا تو آمدم/

قبله گاه من خاک کوی تو/

من که عاشقم مست و سرخوشم/

جرعه می کشم من صبوی تو/

گنج آرزو در دل منی/

گنج آرزو در دل منی/

در دلم کنم جستجوی تو/

در دلم کنم جستجوی تو/

جان جان جان از همه جهان/

می کشد دلم پَر به سوی تو/

دلسپرده ام من به روی تو/

در دل من است آرزوی تو/

دلسپرده ام من به روی تو/

در دل من است آرزوی تو/

دلسپرده ام من به روی تو/

دلسپرده ام من به روی تو/

در دل من است آرزوی تو/

بخت آینه باشدم اگر می نشاندم رو به روی تو/

جان جان جان از همه جهان/

می کشد دلم پر به سوی تو/

دل به دل ز تو تا تو آمدم/

قبله گاه من خاک کوی تو/

دل به دل ز تو تا تو آمدم/

قبله گاه من خاک کوی تو/

من که عاشقم مست و سرخوشم/

جرعه می کشم من صبوی تو/

گنج آرزو در دل منی/

گنج آرزو در دل منی/

در دلم کنم جستجوی تو/

در دلم کنم جستجوی تو/

جان جان جان از همه جهان/

می کشد دلم پر به سوی تو

62
کولی - همایون شجریان
05:15

متن ترانه کولی


رفت آن سوار کولی! با خود تورا نبرده/

رفت آن سوار کولی! با خود تورا نبرده/

شب مانده است و با شب تاریکی فشرده/

کولی! کنار آتش رقص شبانه ات کو؟/

شادی چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟/

رفت آنکه پیش پایش دریا ستاره کردی/

رفت آنکه پیش پایش دریا ستاره کردی/

چشمان مهربانش یک قطره ناسترده/

رفت آن سوار کولی! با خود تو را نبرده/

می رفت گَرد راهش از دودِ آه تیره/

نیلوفرانه در باد پیچیده تاب خورده/

سودای همرهی را گیسو به باد دادی/

سودای همرهی را گیسو به باد دادی/

رفت آن سوار و با خود یک تارِ مو نبرده!/

رفت آن سوار و با خود یک تارِ مو نبرده!/

یک تارِ مو نبرده!

63
همه هیچم - همایون شجریان
05:32

متن ترانه همه هیچم


نه فرشته ام، نه شیطان، کی ام و چی ام؟ همینم!/

نه ز بادم و نَزآتش که نواده ی زمینم!/

منم و چراغ خُردی که بمیرد از نسیمی/

نه سپیده دم به دستم، نه ستاره بر جبینم/

نه فرشته ام، نه شیطان، کی ام و چی ام؟ همینم!/

منم و ردای تنگی که به جز من اش نگنجد/

منم و ردای تنگی که به جز من اش نگنجد/

نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم/

نه حق حقم، نه نا حق نه بدم، نه خوب مطلق/

سیه و سپیدم: ابلق! که به نیک و بد عجینم/

تب بوسه ایم از آن لب، به غنیمت است امشب/

که نه آگهم که فردا، چه نشسته در کمینم/

که نه آگهم که فردا، چه نشسته در کمینم/

منم و ردای تنگی که به جز من اش نگنجد/

نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم/

نزنم نمک به زخمی که همیشگی ست، باری/

که نه خسته ی نخستین، نه خراب آخرینم/

که نه خسته ی نخستین، نه خراب آخرینم/

نه فرشته ام، نه شیطان

64
چونی بی من - همایون شجریان
07:33

متن ترانه چونی بی من


ای همدم روزگار چونی بی من؟/

ای مونس و غمگسار چونی بی من؟/

من با رخ چون خزان زردم بی‌ تو/

تو با رخ چون بهار چونی بی من؟/

ای زندگی تن و توانم همه تو/

جانی و دلی ای دل و جانم همه تو/

تو هستی من شدی از آنی همه من/

من نیست شدم در تو از آنم همه تو/

ای همدم روزگار چونی بی من؟/

ای مونس و غمگسار چونی بی من؟/

من با رخ چون خزان زردم بی‌ تو/

تو با رخ چون بهار چونی بی من؟/

عشقت به دلم درآمد و شاد برفت/

باز آمد و رخت خویش بنهاد برفت/

گفتم به تکلف دو سه روزی بنشین/

بنشست و کنون رفتنش از یاد برفت/

ای همدم روزگار چونی بی من؟/

ای مونس و غمگسار چونی بی من؟/

من با رخ چون خزان زردم بی‌ تو/

تو با رخ چون بهار چونی بی من؟/

ای در دل من میل و تمنا همه تو/

واندر سرِ من مایه ی سودا همه تو/

هرچند به روزگار در می نگرم/

هر چند به روزگار در می نگرم/

امروز همه تویی، امروز همه تویی و/

فردا همه تو، فردا همه تو/

ای همدم روزگار چونی بی من؟/

ای مونس و غمگسار چونی بی من؟/

من با رخ چون خزان زردم بی‌ تو/

تو با رخ چون بهار چونی بی من؟

65
شتک - همایون شجریان
05:23

متن ترانه شتک


شتک زده است به خورشید، خون بسیاران/

شتک زده است به خورشید، خون بسیاران/

بر آسمان که شنیده است از زمین باران/

از زمین باران/

دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز/

به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران/

دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز/

به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران/

نسیم نیست؟ نه! بیم است بیم دار شدن/

نسیم نیست؟ نه! بیم است بیم دار شدن/

که لرزه می فکند بر تَن سپیداران/

سراب امن و امان است این/

نه امن و امان/

که ره زده است فریبش با باور یاران/

چو چاه ریخته، آوار می شوم بر خویش/

که شب رسیده و ویران ترند، بیماران/

برای من سخن از من مگو به دلجویی/

سخن مگو به دلجویی/

مگیر آینه، مگیر آینه پیش ز خویش بیزاران/

کجا به سنگرس دیو و سنگ بارانش/

در آبگینه حصاری شوند، هوشیاران/

در آبگینه حصاری شوند، هوشیاران/

شتک زده است به خورشید، خون بسیاران

66
در حصار شب - همایون شجریان
07:24

متن ترانه در حصار شب


نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن/

نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن/

در این حصار جادویی روزگار بشکن/

نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن/

در این حصار جادویی روزگار بشکن/

تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه/

لب زخم دیده بگشا صف انتظار بشکن/

چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون/

چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون/

چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون/

چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون/

به جنون صلابت صخره ی کوهسار بشکن/

تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه/

لب زخم دیده بگشا صف انتظار بشکن/

سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی/

تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن/

بسرای تا که هستی که سرودنست بودن/

بسرای تا که هستی که سرودنست بودن/

به ترنمی، به ترنمی، دژ وحشت این دیار بشکن/

شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه/

شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه/

تو به آذرخشی این سایه ی دیوسار بشکن/

ز برون کسی نیاید چو به یاری تو اینجا/

تو ز خویشتن برون آ، سپه تتار بشکن/

ز برون کسی نیاید چو به یاری تو اینجا/

تو ز خویشتن برون آ، سپه تتار بشکن/

نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن

67
همنوازی کوبهای - همایون شجریان
همنوازی کوبهای
04:07

متن ترانه همنوازی کوبهای

🗣 Homayoun Shajarian
🎵 To Kisti
#HomayounShajarian

ترانه : تو کیستی
خواننده : همایون شجریان
آهنگساز : محمد جواد ضرابیان
شاعر : فریدون مشیری

تو کیستی که من اینگونه بی تو بی تابم؟
شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم
تو چیستی که من از موج هر تبسم تو
بسان قایق سرگشته روی گردابم!

تو در کدام سحر، بر کدام اسب سپید؟
تو را کدام خدا؟
تو از کدام جهان؟
تو در کدام کرانه، تو از کدام صدف؟
تو در کدام چمن، همره کدام نسیم؟
تو از کدام سبو ؟
من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه

چه کرد با دل من آن نگاه شیرین، آه
مدام پیش نگاهی، مدام پیش نگاه
کدام نشأه دویده ست از تو در تن من؟
که ذره های وجودم تو را که می بینند
به رقص می آیند
سرود می خوانند

چه آرزوی محالی ست زیستن با تو
مرا همین بگذارند یک سخن با تو :
به من بگو که برو در دهان شیر بمیر
بگو برو جگر کوه قاف را بشکاف!
ستاره ها را از آسمان بیار به زیر؟

ترا به هرچه تو گویی، به دوستی سوگند
هر آنچه خواهی از من بخواه، صبر مخواه .
که صبر، راه درازی به مرگ پیوسته ست

تو آرزوی بلندی و دست من کوتاه
تو دوردست امیدی و پای من خسته ست
همه وجود تو مهر است و جان من محروم
چراغ چشم تو سبز است و راه من بسته است

68
تصنیف «بیهمگان» - همایون شجریان
تصنیف «بیهمگان»
04:20

متن ترانه تصنیف «بیهمگان»

هنوز پلی لیستی نساختی که اهنگ گلچین کنی.

۱ - پلی لیست به چه دردی میخوره ؟
✅️ با ساخت پلی لیست میتونی آهنگ هایی که دوست داری رو گلچین کنی، بعد لینک اشتراکش رو بگیری بدی به دیگران و اونا هم کل آهنگ های اون پلی لیست رو ببینن و دانلود کنن.

۲ - چجوری بسازم ؟
✅️ دکمه ی ➕ رو بزن بعد یه نام واسش وارد کن.

69
آواز «زورق شکسته» - همایون شجریان
آواز «زورق شکسته»
04:39

متن ترانه آواز «زورق شکسته»

🗣 Homayoun Shajarian
🎵 Zorgh Shekasteh (Avaz)
#HomayounShajarian

 می‌روم ز کوی تو و دل نمی‌رود
این زورق شکسته ز ساحل نمی‌رود

گویند دل ز عشق تو برگیرم ای دریغ
کاری که خود ز دست من و دل نمی‌رود

گر بی تو سوی کعبه رود کاروان ما
پیداست آن که جز ره باطل نمی‌رود

در جست وجوی روی تو هرگز نگاه من
بی کاروان اشک ز منزل نمی‌رود

خاموش نیستم که چه طوطی و آینه
آن روی روشنم ز مقابل نمی‌رود

70
تصنیف «شرم و شوق» - همایون شجریان
تصنیف «شرم و شوق»
04:56
71
01:36
72
تصنیف «چه آتشها» - همایون شجریان
تصنیف «چه آتشها»
07:43

متن ترانه تصنیف «چه آتشها»

🗣 Homayoun Shajarian
🎵 Che Atashha (Tasnif)
#HomayounShajarian

تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب
بدیناسن خوابها را با تو زیبا می کنم هر شب
تبی این گاه را چون کوه سنگین می کند آنگاه
چه آتشها که در این کوه برپا می کنم هر شب
مرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی ای دوست
چگونه با جنون خود مدارا می کنم هر شب

دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش
دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش
چه بی آزار، چه بی آزار، با دیوار نجوا می کنم هر شب
کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟
که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب

73
تصنیف «بزم تو» - همایون شجریان
تصنیف «بزم تو»
05:34

متن ترانه تصنیف «بزم تو»

هنوز پلی لیستی نساختی که اهنگ گلچین کنی.

۱ - پلی لیست به چه دردی میخوره ؟
✅️ با ساخت پلی لیست میتونی آهنگ هایی که دوست داری رو گلچین کنی، بعد لینک اشتراکش رو بگیری بدی به دیگران و اونا هم کل آهنگ های اون پلی لیست رو ببینن و دانلود کنن.

۲ - چجوری بسازم ؟
✅️ دکمه ی ➕ رو بزن بعد یه نام واسش وارد کن.

74
تصنیف «نَه گریهای» - همایون شجریان
تصنیف «نَه گریهای»
05:13

متن ترانه تصنیف «نَه گریهای»

هنوز پلی لیستی نساختی که اهنگ گلچین کنی.

۱ - پلی لیست به چه دردی میخوره ؟
✅️ با ساخت پلی لیست میتونی آهنگ هایی که دوست داری رو گلچین کنی، بعد لینک اشتراکش رو بگیری بدی به دیگران و اونا هم کل آهنگ های اون پلی لیست رو ببینن و دانلود کنن.

۲ - چجوری بسازم ؟
✅️ دکمه ی ➕ رو بزن بعد یه نام واسش وارد کن.

75
07:57
76
ساز و آواز راست پنجگاه - همایون شجریان
ساز و آواز راست پنجگاه
13:04

متن ترانه ساز و آواز راست پنجگاه

🗣 Homayoun Shajarian
🎵 Rast Panjgah (Sazo Avaz)
#HomayounShajarian

{سعدی، حافظ}
فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق
هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
من از آن روز که دربند توام آزادم
پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم
به وفای تو کز آن روز که دلبند منی
دل نبستم به وفای کس و در نگشادم
می‌نماید که جفای فلک از دامن من
دست کوته نکند تا نکند بنیادم
ور تحمل نکنم جور زمان را چه کنم
داوری نیست که از وی بستاند دادم

77
قطعۀ «راهها» - همایون شجریان
02:44

متن ترانه قطعۀ «راهها»

🗣 Homayoun Shajarian
🎵 Rast Panjgah (Sazo Avaz)
#HomayounShajarian

{سعدی، حافظ}
فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق
هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
من از آن روز که دربند توام آزادم
پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم
به وفای تو کز آن روز که دلبند منی
دل نبستم به وفای کس و در نگشادم
می‌نماید که جفای فلک از دامن من
دست کوته نکند تا نکند بنیادم
ور تحمل نکنم جور زمان را چه کنم
داوری نیست که از وی بستاند دادم

78
02:41
79
تصنیف «دلم دیوانه شد» - همایون شجریان
تصنیف «دلم دیوانه شد»
03:59

متن ترانه تصنیف «دلم دیوانه شد»

🗣 Homayoun Shajarian
🎵 Vatan (Tasnif)
#HomayounShajarian

وطن! وطن! نظر فکن به من که من
به هر کجا، غریب‌وار که زیر آسمان دیگری غنوده‌ام
همیشه با تو بوده‌ام همیشه با تو بوده‌ام
اگر که حال پرسی‌ام تو نیک می‌شناسی‌ام
من از درون قصه‌ها و غصه‌ها برآمدم
چه غمگنانه سال‌ها که بال‌ها زدم به روی بحر بی‌کناره‌ات
که در خروش آمدی
به جنب و جوش آمدی
به اوج رفت موج‌های تو
که یاد باد اوج‌های تو
کنون اگر که خنجری میان کتف خسته‌ام
اگر که ایستاده‌ام و یا ز پا فتاده‌ام
برای تو، به راه تو شکسته‌ام
سپاه عشق در پی است
شرار و شور کار ساز با وی است
دریچه‌های قلب باز کن سرود شب شکاف آن ز چار سوی این جهان
کنون به گوش می‌رسد من این سرود ناشنیده را به خون خود سروده‌ام
وطن! وطن! تو سبز جاودان بمان که من
پرنده‌ای مهاجرم که از فراز باغ با صفای تو
به دوردست مه گرفته پر گشوده‌ام

80
آواز «گناه عشق» - همایون شجریان
آواز «گناه عشق»
04:30

متن ترانه آواز «گناه عشق»

🗣 Homayoun Shajarian
🎵 Meye Eshgh
#HomayounShajarian

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
سلطان جهانم به چنین روز غلام است

در مذهب ما باده حلال است ولیکن
در مذهب ما باده حلال است ولیکن

بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است
بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است

میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز
میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز

وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است
وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است

از ننگ چه گویی از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است

وز نام چه پرسی وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است

تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است
همواره مرا کنج خرابات مقام است

تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است
همواره مرا کنج خرابات مقام است

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی
حافظ منشین بی می و معشوق زمانی

کایام گل و یاسمن و عید صیام است

81
تصنیف «باران موافق» - همایون شجریان
تصنیف «باران موافق»
06:32

متن ترانه تصنیف «باران موافق»

هنوز پلی لیستی نساختی که اهنگ گلچین کنی.

۱ - پلی لیست به چه دردی میخوره ؟
✅️ با ساخت پلی لیست میتونی آهنگ هایی که دوست داری رو گلچین کنی، بعد لینک اشتراکش رو بگیری بدی به دیگران و اونا هم کل آهنگ های اون پلی لیست رو ببینن و دانلود کنن.

۲ - چجوری بسازم ؟
✅️ دکمه ی ➕ رو بزن بعد یه نام واسش وارد کن.

82
تصنیف «دل افروزتر از صبح» - همایون شجریان
تصنیف «دل افروزتر از صبح»
08:55

متن ترانه تصنیف «دل افروزتر از صبح»

🗣 Homayoun Shajarian
🎵 Del Afrooztar Az Sobh (Tasnif)
#HomayounShajarian

بیایید
بیایید
ازین عالم تاریک
دل‌افروزتر از صبح،
جهانی دگر آریم
بیایید
بیایید
ازین عالم تاریک
دل‌افروزتر از صبح،
جهانی دگر آریم
گذرگاه زمان را،
سرافراز بپوییم.
شب تار جهان را
فروغ از هنر آریم
چه زیباست که چون صبح، پیام ظفر آریم
چه زیباست که چون صبح، پیام ظفر آریم
گل سرخ،
گل نور،
ز باغ سحر آریم
همانگونه که خورشید، بر اورنگ زر آید،
خرد را بستاییم و،
بر اورنگ زر آریم
چه زیباست، که با مهر،
دل از کینه بشوییم.
چه نیکوست که با عشق،
گل از خار برآریم
چه زیباست، چو خورشید،
درافشان و درخشان
زآفاق پر از نور، جهان را خبر آریم
بیایید
بیایید
ازین عالم تاریک
ازین عالم تاریک
ازین عالم تاریک

83
02:04
84
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی)
03:31
86
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی)
03:50
90
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)
05:58
93
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)
07:00
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام

تمامی حقوق این سایت برای موسسه فرهنگی - دیجیتال نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©