سنتور

سنتور

mahdi z

لیست آهنگ ها

درآمد و رهاب گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهار مضراب گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
ادامه ی رهاب و نغمه گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
قطعه ای برگرفته از تصنیف آمان گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد شهناز گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
شهناز، قرچه و نغمه گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهارمضراب رضوی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
رضوی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
سنتور تنها 3 گوش کنید
پویا سرایی
پژمان حدادی
تکنوازی سنتور گوش کنید
بابک راحتی
سجاد مهربانی
تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
عشاق (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
تکنوازی تار گوش کنید
علی زند وکیلی
مقدمه سه گاه گوش کنید
کیومرث پیرگلو
حلقه دراویش گوش کنید
سامان احتشامی
تکنوازی قانون گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
چهارمضراب دشتی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی قانون گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی کمانچه گوش کنید
گروه دستان
تکنوازی تار گوش کنید
گروه دستان
تکنوازی تار شور گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
Another گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Chahar گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Dashtestan گوش کنید
گروهی از هنرمندان
تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار گوش کنید
علی زند وکیلی
تار و آواز گوش کنید
علی زند وکیلی
تکنوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
تکنوازی تار گوش کنید
گروه دستان
تکنوازی تار گوش کنید
محمد موحد نیا
علی یاری پور
آواز،سه تار و تار گوش کنید
مظفر شفیعی
گروه ماهریز
تار و آواز گوش کنید
ایرج بسطامی
کیوان ساکت
همایون گوش کنید
لطف اله مجد
سه گاه گوش کنید
لطف اله مجد
بیات ترک گوش کنید
لطف اله مجد
شوشتری گوش کنید
لطف اله مجد
ابو عطا گوش کنید
لطف اله مجد
اصفهان گوش کنید
لطف اله مجد
دشتی گوش کنید
لطف اله مجد
پیش درآمد بیات ترک گوش کنید
صبا طبخی
آواز بیات ترک گوش کنید
صبا طبخی
چهار مضراب بیات ترک به سه گاه گوش کنید
صبا طبخی
آواز سه گاه گوش کنید
صبا طبخی
ضربی سه گاه گوش کنید
صبا طبخی
چهار مضراب مخالف سه گاه گوش کنید
صبا طبخی
آواز مخالف سه گاه به درآمد سه گاه گوش کنید
صبا طبخی
رنگ سه گاه گوش کنید
صبا طبخی
Another گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Call گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Chahar گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Dance گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Dances گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Dashtestan گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Day گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Dream گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Dunes گوش کنید
گروهی از هنرمندان
East- west گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Esfehan گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Good Morning گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Heart گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Idle گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Improvise گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Jadu گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Kurdi گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Mirage گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Mizirlou گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Moments گوش کنید
گروهی از هنرمندان
My Folks گوش کنید
گروهی از هنرمندان
In love گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Nayestan گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Norouz گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Not Safe گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Pandemo گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Paradise گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Praise گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Remember گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Saal گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Seeing you گوش کنید
گروهی از هنرمندان
She Came گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Shekveh گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Shiraz گوش کنید
گروهی از هنرمندان
sufi گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Tar گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Taste گوش کنید
گروهی از هنرمندان
village گوش کنید
گروهی از هنرمندان
بداهه نوازی تار (نهفت) گوش کنید
علیرضا قربانی
تک نوازی تار گوش کنید
سالار عقیلی
تک نوازی تار گوش کنید
علیرضا حاجی طالب
محمدامین اکبرپور
تک نوازی تار و بربت گوش کنید
شهرام ناظری
گروه دستان
تکنوازی تار گوش کنید
رامین کاکاوند
Shiraz گوش کنید
گروهی از هنرمندان
sufi گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Praise گوش کنید
گروهی از هنرمندان
Jadu گوش کنید
گروهی از هنرمندان
زار ملیحه گوش کنید
گروهی از هنرمندان