گروه دستان

گروه دستان

لیست آهنگ ها

تصنیف میخانه خاموش گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
ساز و آواز گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
ساز و آواز 2 گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
تصنیف غم دوست گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
قطعه اشتیاق به همراه آواز گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
در آمد گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
تصنیف احوال دل گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
ادامه ی قطعه اشتیاق گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
تصنیف راز من گوش کنید
گروه دستان
سالار عقیلی
گیلکی گوش کنید
گروه دستان