کیوان ساکت

کیوان ساکت

لیست آهنگ ها

گلشن آرزو افشاری گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
ساز و آواز افشاری گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
چهار مضراب بیات ترک گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تکنوازی سه تار نوا گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تکنوازی تار شور گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
می ترواد مهتاب شور دشتی گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تصنیف بیا تا عاشقی از سر گیریم نوا گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
دریا گوش کنید
ایرج بسطامی
کیوان ساکت
انکار شراب شور دشتی گوش کنید
سالار عقیلی
کیوان ساکت
تار و آواز گوش کنید
ایرج بسطامی
کیوان ساکت