فقط توماندی گلم جاناهمسرصبورومهربانم

فقط توماندی گلم جاناهمسرصبورومهربانم

توسط حجت
0 دنبال کننده350 آهنگ (26:33:53)
#عنوان
1
برگردی به شیراز - داوود مهذبیه
برگردی به شیراز
06:49
2
تصنیف داد دل دهکردی - رحیم سلیمانی
تصنیف داد دل دهکردی
10:42
3
تصنیف ای دل دهکردی - رحیم سلیمانی
تصنیف ای دل دهکردی
10:16
4
مقام حیدر - دوبیتی دهکردی - رحیم سلیمانی
مقام حیدر - دوبیتی دهکردی
02:55
5
قطعه بدون کلام سوار بازی - رحیم سلیمانی
قطعه بدون کلام سوار بازی
01:49
6
مقدمه سه پا - مقام داکومه - رحیم سلیمانی
مقدمه سه پا - مقام داکومه
04:57
7
قطعه بدون کلام سوار بازی - رحیم سلیمانی
قطعه بدون کلام سوار بازی
01:49
8
مقدمه سه پا - مقام داکومه - رحیم سلیمانی
مقدمه سه پا - مقام داکومه
04:57
9
تصنیف عزیزم - رحیم سلیمانی
تصنیف عزیزم
04:17
10
تصنیف عزیزم - رحیم سلیمانی
تصنیف عزیزم
04:17
11
مقام خسرو شیرین - رحیم سلیمانی
مقام خسرو شیرین
03:11
12
تصنیف عزیز گلمی (محلی دهکردی) - رحیم سلیمانی
تصنیف عزیز گلمی (محلی دهکردی)
07:58
13
دشتستانی - آواز - رحیم سلیمانی
دشتستانی - آواز
06:11
15
قطعه بدون کلام لاله سر - ملک محمد مسعودی
قطعه بدون کلام لاله سر
01:47
18
03:16
23
آواز خون گروی (خون گریه) - ملک محمد مسعودی
آواز خون گروی (خون گریه)
07:11
25
قطعه بدون کلام سوار بازی - ملک محمد مسعودی
قطعه بدون کلام سوار بازی
03:13
26
قطعه بدون کلام مرجنگه - ملک محمد مسعودی
قطعه بدون کلام مرجنگه
02:49
27
قطعه بدون کلام لاله سر - ملک محمد مسعودی
قطعه بدون کلام لاله سر
01:47
30
03:16
35
آواز خون گروی (خون گریه) - ملک محمد مسعودی
آواز خون گروی (خون گریه)
07:11
37
قطعه بدون کلام سوار بازی - ملک محمد مسعودی
قطعه بدون کلام سوار بازی
03:13
38
قطعه بدون کلام مرجنگه - ملک محمد مسعودی
قطعه بدون کلام مرجنگه
02:49
39
عزیزم بشینه کنارم - ملیحه سعیدی
عزیزم بشینه کنارم
04:51
40
عزیزم بشینه کنارم - ملیحه سعیدی
عزیزم بشینه کنارم
04:51
42
شیرعلی مردون - ملیحه سعیدی
شیرعلی مردون
04:04
43
07:04
45
زلفای یارم بی نظیره(بی کلام) - ملیحه سعیدی
زلفای یارم بی نظیره(بی کلام)
04:13
46
05:59
48
بدون کلام شاه صنم - ملیحه سعیدی
بدون کلام شاه صنم
04:57
49
04:28
50
زلفای یارم بی نظیره - ملیحه سعیدی
زلفای یارم بی نظیره
04:13
51
کریشیم ( بی کلام) - ملیحه سعیدی
کریشیم ( بی کلام)
04:22
52
عزیزم بشینه کنارم - ملیحه سعیدی
عزیزم بشینه کنارم
04:51
54
شیرعلی مردون - ملیحه سعیدی
شیرعلی مردون
04:04
55
07:04
57
زلفای یارم بی نظیره(بی کلام) - ملیحه سعیدی
زلفای یارم بی نظیره(بی کلام)
04:13
58
05:59
60
بدون کلام شاه صنم - ملیحه سعیدی
بدون کلام شاه صنم
04:57
61
04:28
62
زلفای یارم بی نظیره - ملیحه سعیدی
زلفای یارم بی نظیره
04:13
63
کریشیم ( بی کلام) - ملیحه سعیدی
کریشیم ( بی کلام)
04:22
86
05:07
95
گندم و کی میخوره - مسعود نکویی
گندم و کی میخوره
03:46
99
می میرم و مردم - مسعود نکویی
می میرم و مردم
02:27
102
02:17
103
ماشین مشتی ممدلی - مسعود نکویی
ماشین مشتی ممدلی
04:17
104
01:35
106
03:41
108
04:11
109
04:10
110
قدم قدم با فرشته ها (بیکلام) - جمعی از هنرمندان
قدم قدم با فرشته ها (بیکلام)
04:10
112
05:45
114
03:47
116
04:48
118
صدای پای زائران (بیکلام) - جمعی از هنرمندان
صدای پای زائران (بیکلام)
03:22
120
یک یا حسین دیگر (بیکلام) - جمعی از هنرمندان
یک یا حسین دیگر (بیکلام)
05:06
124
لشگر آخر زمانی (بیکلام) - جمعی از هنرمندان
لشگر آخر زمانی (بیکلام)
03:39
126
کاروان عاشقان (بیکلام) - جمعی از هنرمندان
کاروان عاشقان (بیکلام)
03:31
129
03:14
131
03:57
134
04:09
135
کوه به کوه نمی رسه - حامد هاکان
کوه به کوه نمی رسه
03:32
136
کوه به کوه نمی رسه - حامد هاکان
کوه به کوه نمی رسه
03:32
137
04:12
138
04:12
139
03:40
140
03:38
141
03:38
142
03:17
143
03:22
144
03:17
145
عشقم این روزا - محمد علیزاده
عشقم این روزا
03:42
146
عشقم این روزا - محمد علیزاده
عشقم این روزا
03:42
147
05:11
148
03:00
149
عشقم این روزا - محمد علیزاده
عشقم این روزا
03:42
152
01:18
153
04:12
154
چهارمضراب سنتور - علی رستمیان
چهارمضراب سنتور
02:49
155
05:33
156
05:38
157
02:22
158
تصنیف بوی پرچین 1 - علی رستمیان
تصنیف بوی پرچین 1
05:24
159
قطعه گل افشان - علی رستمیان
قطعه گل افشان
02:29
160
تصنیف چرخ گردون 1 - علی رستمیان
تصنیف چرخ گردون 1
04:24
161
آوازهمراه با کمانچه - علی رستمیان
آوازهمراه با کمانچه
07:28
162
01:56
163
تصنیف گل رخسار - علی رستمیان
تصنیف گل رخسار
06:26
164
03:29
165
تصنیف چرخ گردون 2 - علی رستمیان
تصنیف چرخ گردون 2
04:07
166
تصنیف بوی پرچین 2 - علی رستمیان
تصنیف بوی پرچین 2
03:40
167
انتظار و تصنیف ای عاشقان - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
انتظار و تصنیف ای عاشقان
09:14
173
تصنیف بیا تا گل برافشانیم - علی رستمیان و پرویز مشکاتیان
تصنیف بیا تا گل برافشانیم
03:22
178
04:11
181
چهارمضراب دشتی 1 - فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 1
04:39
182
چهارمضراب سه گاه - فرامرز پایور
چهارمضراب سه گاه
03:15
183
چهارمضراب مخالف سه گاه - فرامرز پایور
چهارمضراب مخالف سه گاه
03:17
184
چهارمضراب شور - فرامرز پایور
چهارمضراب شور
05:42
185
چهارمضراب ابوعطا 1 - فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا 1
02:46
186
چهارمضراب دشتی 2 - فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 2
04:21
187
چهارمضراب زابل 1 - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل 1
02:01
188
چهارمضراب بیداد - فرامرز پایور
چهارمضراب بیداد
01:06
189
چهارمضراب راجه - فرامرز پایور
چهارمضراب راجه
02:24
190
چهارمضراب دشتی 3 - فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 3
03:15
191
چهارمضراب ابوعطا 2 - فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا 2
02:50
192
چهارمضراب دشتی 4 - فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 4
05:46
193
چهارمضراب چهارگاه - فرامرز پایور
چهارمضراب چهارگاه
04:33
194
چهارمضراب زابل 2 - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل 2
06:16
195
آواز ابوعطا - فرامرز پایور
آواز ابوعطا
04:52
196
چهارمضراب ابوعطا - فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا
06:51
197
تصنیف نوای دل (آواز: فرامرز پایور) - فرامرز پایور
تصنیف نوای دل (آواز: فرامرز پایور)
06:55
198
04:23