همایون شجریان

همایون شجریان

لیست آهنگ ها

بخش 1 گوش کنید
همایون شجریان
چرا رفتی گوش کنید
همایون شجریان
دل به دل گوش کنید
همایون شجریان
کولی گوش کنید
همایون شجریان
آواز کلام مولوی، ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
چونی بی من گوش کنید
همایون شجریان
دیباچه ساز و آواز بداهه (اجرای زنده کنسرت) مقام اصفهان گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
درون آینه گوش کنید
همایون شجریان
تصنیف کلام مولوی ساخته سهراب پورناظری (خداوندان اسرار) گوش کنید
همایون شجریان
سهراب پورناظری
همه هیچم گوش کنید
همایون شجریان