پرویز مشکاتیان

پرویز مشکاتیان

لیست آهنگ ها

انتظار و تصنیف ای عاشقان گوش کنید
علی رستمیان
پرویز مشکاتیان
چوپانی گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 2 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
دلشکن گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در بیات اصفهان (اجرای خصوصی منزل علی رستمیان-سال1363) 1 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
چند مضراب بیداد گوش کنید
پرویز مشکاتیان
داد و بیداد گوش کنید
پرویز مشکاتیان
بداهه نوازی در ماهور (اجرای خصوصی-سال1364) 1 گوش کنید
پرویز مشکاتیان
نا کجا آباد گوش کنید
پرویز مشکاتیان
سه تار و آواز گوش کنید
علی رستمیان
پرویز مشکاتیان