هه و ناز - حشمت رجب زاده و بهمن  فریادرس و اردشیر کامکار

هه و ناز

#عنوان
1
دل سر و هوا - حشمت رجب زاده و بهمن  فریادرس و اردشیر کامکار
دل سر و هوا
06:41
2
آواز و کمانچه - حشمت رجب زاده و بهمن  فریادرس و اردشیر کامکار
آواز و کمانچه
04:57
3
یه شو - حشمت رجب زاده و بهمن  فریادرس و اردشیر کامکار
یه شو
05:48
4
دوپا - حشمت رجب زاده و بهمن  فریادرس و اردشیر کامکار
دوپا
04:36
5
آواز وشت - حشمت رجب زاده و بهمن  فریادرس و اردشیر کامکار
آواز وشت
04:12
6
ساز بارو - حشمت رجب زاده و بهمن  فریادرس و اردشیر کامکار
ساز بارو
06:20
7
شوق وصال - حشمت رجب زاده و بهمن  فریادرس و اردشیر کامکار
شوق وصال
06:13
8
شو شادی - حشمت رجب زاده و بهمن  فریادرس و اردشیر کامکار
شو شادی
06:18
9
هه و ناز - حشمت رجب زاده و بهمن  فریادرس و اردشیر کامکار
هه و ناز
06:11
© حوزه هنری
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام