تار درویش خان 1 - غلامحسین درویش (درویش خان)

تار درویش خان 1

#عنوان
1
دستگاه ماهور 1 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه ماهور 1
03:02
2
دستگاه ماهور 2 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه ماهور 2
03:05
3
دستگاه ماهور 3 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه ماهور 3
03:13
4
دستگاه ماهور 4 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه ماهور 4
03:10
5
دستگاه ماهور 5 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه ماهور 5
03:17
6
دستگاه ماهور 6 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه ماهور 6
04:22
7
دستگاه سه گاه 1 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه سه گاه 1
02:52
8
دستگاه سه گاه 2 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه سه گاه 2
03:09
9
دستگاه سه گاه 3 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه سه گاه 3
02:54
10
تصنیف مخالف سه گاه - غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف مخالف سه گاه
03:10
11
آواز شوشتری - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز شوشتری
02:59
12
رنگ بیات اصفهان - غلامحسین درویش (درویش خان)
رنگ بیات اصفهان
02:51
13
آواز بیداد، رنگ بیداد 1 - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز بیداد، رنگ بیداد 1
03:03
14
آواز بیداد، رنگ بیداد 2 - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز بیداد، رنگ بیداد 2
03:05
15
آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات 1 - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات 1
03:02
16
آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات 2 - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات 2
03:04
17
آواز افشاری - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز افشاری
03:01
18
تصنیف نوا - غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف نوا
02:53
19
تصنیف شهناز - غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف شهناز
02:58
20
آواز حجاز - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز حجاز
03:13
21
تصنیف حجاز - غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف حجاز
03:42
22
آواز دشتی - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز دشتی
02:44
23
آواز راک - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز راک
03:01
24
تصنیف بیات اصفهان - غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف بیات اصفهان
02:28
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام