تار درویش خان 2 - غلامحسین درویش (درویش خان)

تار درویش خان 2

#عنوان
1
دستگاه ماهور 1 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه ماهور 1
03:11
2
دستگاه ماهور 2 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه ماهور 2
03:16
3
دستگاه ماهور 3 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه ماهور 3
03:16
4
دستگاه ماهور 4 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه ماهور 4
03:45
5
دستگاه همایون 1 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه همایون 1
03:04
6
دستگاه همایون 2 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه همایون 2
03:12
7
دستگاه همایون 3 - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه همایون 3
03:11
8
دستگاه سه گاه - غلامحسین درویش (درویش خان)
دستگاه سه گاه
03:01
9
آواز حجاز - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز حجاز
03:07
10
تصنیف ابوعطا - غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف ابوعطا
03:07
11
آواز افشاری - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز افشاری
03:34
12
تصنیف افشاری - غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف افشاری
03:08
13
آواز بیات اصفهان - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز بیات اصفهان
02:45
14
تصنیف بیات اصفهان - غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف بیات اصفهان
02:59
15
ضربی همایون - غلامحسین درویش (درویش خان)
ضربی همایون
03:08
16
آواز بیات ترک، تصنیف بیات ترک 1 - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز بیات ترک، تصنیف بیات ترک 1
02:29
17
آواز بیات ترک، تصنیف بیات ترک 2 - غلامحسین درویش (درویش خان)
آواز بیات ترک، تصنیف بیات ترک 2
02:57
18
رنگ بیات ترک - غلامحسین درویش (درویش خان)
رنگ بیات ترک
02:56
19
تصنیف گیلکی - غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف گیلکی
03:14
20
تصنیف دشتی - غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف دشتی
02:58
21
تصنیف ماهور - غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف ماهور
02:56
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام