تصنیف های دوره ی قاجار 2 - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی

تصنیف های دوره ی قاجار 2

#عنوان
1
هر چه کنی - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
هر چه کنی
03:08
2
بهار دلکش - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
بهار دلکش
01:49
3
ای کبوتر - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
ای کبوتر
01:31
4
آنکه هلاک من - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
آنکه هلاک من
02:24
5
نمی دانم چه در پیمانه کردی - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
نمی دانم چه در پیمانه کردی
02:26
6
با غم عشق - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
با غم عشق
01:53
7
باشد از لعل تو - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
باشد از لعل تو
03:13
8
سلسله ی موی دوست - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
سلسله ی موی دوست
01:38
9
آنکه هلاک من (همایون) - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
آنکه هلاک من (همایون)
02:15
10
به ملازمان سلطان - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
به ملازمان سلطان
02:39
11
از غم عشق تو - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
از غم عشق تو
02:13
12
ای آیتی ز رویت - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
ای آیتی ز رویت
02:20
13
عشق تو آتش - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
عشق تو آتش
02:51
14
تاب بنفشه - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
تاب بنفشه
00:46
15
ای تیر (به صورت لب خوانی) - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
ای تیر (به صورت لب خوانی)
02:47
16
رفتم در میخانه - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
رفتم در میخانه
03:14
17
نبود ز رخت - غلامحسین درویش (درویش خان) و باقرخان رامشگر و عبدالله دوامی
نبود ز رخت
02:28
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام