سنتی و پاپ

سنتی و پاپ

توسط Nima
0 دنبال کننده102 آهنگ (06:40:42)
#عنوان
3
بخش 2 - همایون شجریان
08:19
6
بخش 5 - همایون شجریان
01:26
7
بخش 6 - همایون شجریان
00:41
12
شعله ور - همایون شجریان و نصرت فاتح علیخان
03:50
14
پرند - قطعه ای برای سنتور و تنبک در شور (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
پرند - قطعه ای برای سنتور و تنبک در شور (شور و دشتی)
04:35
15
بداهه نوازی در شور، سنتور تنها (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
بداهه نوازی در شور، سنتور تنها (شور و دشتی)
04:38
16
چهار مضراب شور سنتور و تنبک (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
چهار مضراب شور سنتور و تنبک (شور و دشتی)
02:59
17
08:18
18
دو ضربی ساده 2/4 و دو ضربی ترکیبی 6/8 (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
دو ضربی ساده 2/4 و دو ضربی ترکیبی 6/8 (شور و دشتی)
04:24
19
درآمد دشتی - چوپانی (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
درآمد دشتی - چوپانی (شور و دشتی)
02:45
20
چهار مضراب شلال، دو ضربی ترکیبی 6/16 - پرچین، بداهه نوازی در آواز دشتی (شور و دشتی) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
چهار مضراب شلال، دو ضربی ترکیبی 6/16 - پرچین، بداهه نوازی در آواز دشتی (شور و دشتی)
01:35
21
پرستو - قطعه ای برای سنتور و تنبک در سه گاه - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
پرستو - قطعه ای برای سنتور و تنبک در سه گاه
03:13
22
بداهه نوازی در سه گاه، سنتور تنها (سه گاه) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
بداهه نوازی در سه گاه، سنتور تنها (سه گاه)
03:21
26
چهار مضراب سه گاه سنتور و تنبک، ضربی ترکیبی 6/4 ... (سه گاه) - فرامرز پایور و محمد اسماعیلی
چهار مضراب سه گاه سنتور و تنبک، ضربی ترکیبی 6/4 ... (سه گاه)
15:56
30
04:22
31
05:01
32
قطعه ای برگرفته از تصنیف آمان - فرامرز پایور و حسین تهرانی
قطعه ای برگرفته از تصنیف آمان
00:48
35
02:49
40
ادامه ی حسینی، دوبیتی و فرود - فرامرز پایور و حسین تهرانی
ادامه ی حسینی، دوبیتی و فرود
04:25
41
03:32
44
درآمد دوم (کرشمه) - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
درآمد دوم (کرشمه) - آواز دشتی
02:44
45
چهار مضراب دشتی - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
چهار مضراب دشتی - آواز دشتی
04:09
46
02:53
47
چهار مضراب عشاق - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
چهار مضراب عشاق - آواز دشتی
03:15
48
نغمه ی عشاق -آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
نغمه ی عشاق -آواز دشتی
02:54
49
دشتستانی - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
دشتستانی - آواز دشتی
01:26
50
غم انگیز - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
غم انگیز - آواز دشتی
01:26
51
01:03
52
رِنگ دشتی - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین تهرانی
رِنگ دشتی - آواز دشتی
01:14
53
ضربی مقدمه - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
ضربی مقدمه - آواز افشاری
03:19
54
درآمد اول - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
درآمد اول - آواز افشاری
01:42
55
چهار مضراب درآمد - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
چهار مضراب درآمد - آواز افشاری
04:36
56
درآمد دوم (کرشمه) - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
درآمد دوم (کرشمه) - آواز افشاری
01:43
57
گوشه ی جامه دران - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
گوشه ی جامه دران - آواز افشاری
00:39
58
01:09
59
قرایی - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
قرایی - آواز افشاری
02:03
60
چهار مضراب قرایی - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
چهار مضراب قرایی - آواز افشاری
02:36
61
02:52
62
رهاوی - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
رهاوی - آواز افشاری
00:31
63
شاه ختایی - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
شاه ختایی - آواز افشاری
00:57
64
مثنوی افشار و فرود به شور - آواز افشاری - فرامرز پایور و حسین تهرانی
مثنوی افشار و فرود به شور - آواز افشاری
03:18
66
ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق و...) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق و...)
14:57
68
ادامه ساز و آواز (ادامه جمله دوم شوشتری، فرود به همایون) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (ادامه جمله دوم شوشتری، فرود به همایون)
05:19
72
ساز و آواز (درآمد همایون، جمله دوم همایون، سه گاه و جمله اول همایون و...) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (درآمد همایون، جمله دوم همایون، سه گاه و جمله اول همایون و...)
11:06
74
ادامه ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق)
03:05
76
ادامه ساز و آواز (عشاق و قرچه) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (عشاق و قرچه)
01:11
77
ساز و آواز (قرچه، رضوی، حجاز، جامه دران، کرد بیات و...) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (قرچه، رضوی، حجاز، جامه دران، کرد بیات و...)
10:57
82
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود)
15:07
85
تکنوازی سنتور (بیات ترک، فرود به شور) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
تکنوازی سنتور (بیات ترک، فرود به شور)
01:56
87
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود)
11:18
88
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...) - محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگ فر و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)
18:56
90
06:11
91
از عشق بگو - رضا بهرام
03:42
92
شبهای بعد از تو - رضا بهرام
شبهای بعد از تو
03:19
93
03:45
94
گل عشق - رضا بهرام
03:38
95
03:22
96
03:28
97
03:35
98
04:12
99
04:12
101
04:43
102
مرد تنها - فرهاد مهراد
03:17
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام