سه تار

سه تار

0 دنبال کننده104 آهنگ (05:14:10)
#عنوان
3
07:24
4
بداهه نوازی در گوشه ی درآمد و جامه دران (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
بداهه نوازی در گوشه ی درآمد و جامه دران (افشاری)
03:09
6
بداهه در گوشه های جامه دران و قرائی (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
بداهه در گوشه های جامه دران و قرائی (افشاری)
02:01
8
04:20
10
01:56
12
ادامه ی آواز عراق، فرود به افشاری (افشاری) - داریوش پیرنیاکان
ادامه ی آواز عراق، فرود به افشاری (افشاری)
04:46
13
پیش درآمد استاد شهنازی (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
پیش درآمد استاد شهنازی (چهارگاه)
04:59
15
03:15
17
گوشه های کرشمه، مویه، زابل (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
گوشه های کرشمه، مویه، زابل (چهارگاه)
02:22
18
حصار و چهار مضراب حصار و فرود (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
حصار و چهار مضراب حصار و فرود (چهارگاه)
03:53
23
قطعه ی برگریزان و فرود (چهارگاه) - داریوش پیرنیاکان
قطعه ی برگریزان و فرود (چهارگاه)
06:01
24
11:34
25
09:59
26
09:44
28
رنگ روحوضی سه گاه - یوسف فروتن
رنگ روحوضی سه گاه
02:09
33
03:55
40
رِنگ دشتی - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین  تهرانی
رِنگ دشتی - آواز دشتی
01:14
42
چهار مضراب عشاق - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین  تهرانی
چهار مضراب عشاق - آواز دشتی
03:15
43
رِنگ دشتی - آواز دشتی - فرامرز پایور و حسین  تهرانی
رِنگ دشتی - آواز دشتی
01:14
48
چهار مضراب دشتی - جلیل شهناز
چهار مضراب دشتی
02:05
49
03:55
50
00:59
51
آواز و چهار مضراب دشتی - جلیل شهناز
آواز و چهار مضراب دشتی
06:00
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام