اا

اا

0 دنبال کننده245 آهنگ (19:20:51)
#عنوان
1
بداهه نوازی پیانو و کمانچه آلتو - پیمان  یزدانیان و حسام  اینانلو
بداهه نوازی پیانو و کمانچه آلتو
19:20
6
سکوت بین دو حرف این گل شب بو - همایون شجریان
سکوت بین دو حرف این گل شب بو
05:38
13
با تو غزل به سادگی حرف می شود - همایون شجریان
با تو غزل به سادگی حرف می شود
03:36
16
امشب کنار غزلهای من بخواب - همایون شجریان
امشب کنار غزلهای من بخواب
03:19
17
آخرین شعاع آفتاب زمستانی - همایون شجریان
آخرین شعاع آفتاب زمستانی
05:38
19
دهاتی - شادمهر عقیلی
06:20
22
بیکلام - شادمهر عقیلی
02:54
23
03:31
24
05:16
25
نگاه پنجره - شادمهر عقیلی
نگاه پنجره
04:28
27
غریبه (بیکلام) - شادمهر عقیلی
غریبه (بیکلام)
03:21
51
03:00
52
02:05
53
پیش درآمد برای تو - علیرضا قربانی
پیش درآمد برای تو
03:38
55
02:22
58
03:19
59
آواز این کیست - علیرضا قربانی
02:45
62
آواز بر قطعه دیدار - محمدرضا شجریان
آواز بر قطعه دیدار
08:54
64
ادامه قطعه پنج ضربی - محمدرضا شجریان
ادامه قطعه پنج ضربی
03:35
66
تصنیف شور
تصنیف شور "در فراق"
11:42
67
07:21
68
چهارمضراب افشاری
چهارمضراب افشاری "رقص پروانه"
05:17
69
07:03
70
تصنیف افشاری
تصنیف افشاری "ساقیا"
09:24
71
04:53
72
تصنیف افشاری باده عشق - محمدرضا شجریان
تصنیف افشاری باده عشق
09:13
111
اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من - احمد شاملو
اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من
01:05
112
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست - احمد شاملو
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
04:49
113
من بی می ناب زیستن نتوانم - احمد شاملو
من بی می ناب زیستن نتوانم
01:54
114
از آمدنم نبود گردون را سود - احمد شاملو
از آمدنم نبود گردون را سود
01:19
115
بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ - احمد شاملو
بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ
02:02
116
از آمدن و رفتن ما سودی کو؟ - احمد شاملو
از آمدن و رفتن ما سودی کو؟
02:22
117
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم - احمد شاملو
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم
02:20
118
جامی است که عقل آفرین می زدنش - احمد شاملو
جامی است که عقل آفرین می زدنش
02:06
119
در کارگه کوزه گری بودم دوش - احمد شاملو
در کارگه کوزه گری بودم دوش
01:14
120
آنان که محیط فضل و آداب شدند - احمد شاملو
آنان که محیط فضل و آداب شدند
01:04
121
از جمله ی رفتگان این راه دراز - احمد شاملو
از جمله ی رفتگان این راه دراز
01:57
122
این قافله عمر عجب می گذرد - احمد شاملو
این قافله عمر عجب می گذرد
03:31
123
یاران به مرافقت چو دیدار کنید - احمد شاملو
یاران به مرافقت چو دیدار کنید
03:04
124
ساقی غم من بلند آوازه شده است - احمد شاملو
ساقی غم من بلند آوازه شده است
01:09
125
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است - احمد شاملو
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است
02:03
126
گویند که دوزخی بود عاشق و مست - احمد شاملو
گویند که دوزخی بود عاشق و مست
01:09
127
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه - احمد شاملو
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
01:01
128
قومی متفکرند اندر ره دین - احمد شاملو
قومی متفکرند اندر ره دین
02:28
129
من ظاهر نیستی و هستی دانم - احمد شاملو
من ظاهر نیستی و هستی دانم
01:23
130
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز - احمد شاملو
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز
01:50
131
چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ - احمد شاملو
چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ
02:21
132
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت - احمد شاملو
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت
01:36
133
گردون نگری ز قد فرسوده ی ماست - احمد شاملو
گردون نگری ز قد فرسوده ی ماست
01:09
134
از من رمقی به سعی ساقی مانده است - احمد شاملو
از من رمقی به سعی ساقی مانده است
02:05
135
چون آمدنم به من نبد روز نخست - احمد شاملو
چون آمدنم به من نبد روز نخست
01:08
136
دوری که در او آمدن و رفتن ماست - احمد شاملو
دوری که در او آمدن و رفتن ماست
02:17
137
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم - احمد شاملو
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
01:15
138
تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم - احمد شاملو
تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم
01:14
139
صبح است دمی با می گلرنگ زنیم - احمد شاملو
صبح است دمی با می گلرنگ زنیم
02:41
140
دوران جهان بی می و ساقی هیچ است - احمد شاملو
دوران جهان بی می و ساقی هیچ است
01:56
141
سنگ صبور - محسن چاوشی
06:59
142
03:42
143
04:13
144
من با تو خوشم - محسن چاوشی
من با تو خوشم
04:52
145
کلاغ (رو سیاه) - محسن چاوشی
کلاغ (رو سیاه)
03:58
146
04:27
147
04:02
148
من با تو خوشم ریمیکس - محسن چاوشی
من با تو خوشم ریمیکس
03:48
149
فصل بهار - ناصر عبدالهی
06:40
165
03:27
177
03:30
178
10:06
180
ساز و آواز (در فرودهای بیات اصفهان) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
ساز و آواز (در فرودهای بیات اصفهان)
02:03
181
قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان) - محمدرضا شجریان و محمدرضا  لطفی
قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان)
03:38
183
دنیای بعد تو - گروه سون
دنیای بعد تو
04:31
184
میخوام ببینمت - گروه سون
میخوام ببینمت
05:56
185
من عاشقت میشم - گروه سون
من عاشقت میشم
04:52
186
03:51
188
04:14
189
04:56
190
حواسم به توئه - گروه سون
حواسم به توئه
02:40
191
04:06
193
تصنیف هوای گریه - همایون شجریان
تصنیف هوای گریه
07:11