نسیم وصل - همایون شجریان

نسیم وصل

#عنوان
1
تصنیف هوای گریه - همایون شجریان
تصنیف هوای گریه
07:11
2
ساز و آواز همایون (نسیم سحر) - همایون شجریان
ساز و آواز همایون (نسیم سحر)
16:18
3
تصنیف خانه سودا - همایون شجریان
تصنیف خانه سودا
06:26
4
تصنیف عشق از کجا - همایون شجریان
تصنیف عشق از کجا
06:25
5
تصنیف حاصل عمر - همایون شجریان
تصنیف حاصل عمر
05:43
6
تصنیف دفتر دل - همایون شجریان
تصنیف دفتر دل
05:33
7
تصنیف سکوت - همایون شجریان
تصنیف سکوت
05:58
8
تصنیف نسیم وصل - همایون شجریان
تصنیف نسیم وصل
06:32
© دل آواز
5 از 5 (از مجموع 11 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام