موسیقی سنتی
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

موسیقی سنتی

16 دنبال کننده229 آهنگ (20:12:51)
#عنوان
1
06:12
2
دستگاه همایون - لطف اله مجد
دستگاه همایون
08:39
6
03:02
7
03:12
12
چنین کنم چنان کنم - حامد همایون
چنین کنم چنان کنم
03:31
13
02:45
15
02:58
17
مقدمه (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
مقدمه (ارکستر و آواز)
12:51
18
قطعه زرد ملیجه - شهرام ناظری
قطعه زرد ملیجه
00:56
19
قطعه گرمرا (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
قطعه گرمرا (ارکستر و آواز)
03:09
20
07:16
21
قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز)
01:55
22
تصنیف حدیث نی - شهرام ناظری
تصنیف حدیث نی
08:31
23
تصنیف بشنو از نی (بدون کلام) - شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی (بدون کلام)
00:54
24
ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور - شهرام ناظری
ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور
13:43
25
تصنیف بشنو از نی - شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی
04:14
26
مقدمه (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
مقدمه (ارکستر و آواز)
12:51
27
قطعه زرد ملیجه - شهرام ناظری
قطعه زرد ملیجه
00:56
28
07:16
31
09:28
32
10:28
33
به تو می اندیشم - محمد اصفهانی
به تو می اندیشم
10:00
34
مقدمه (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
مقدمه (ارکستر و آواز)
12:51
35
قطعه زرد ملیجه - شهرام ناظری
قطعه زرد ملیجه
00:56
36
قطعه گرمرا (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
قطعه گرمرا (ارکستر و آواز)
03:09
37
07:16
38
قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز) - شهرام ناظری
قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز)
01:55
39
تصنیف حدیث نی - شهرام ناظری
تصنیف حدیث نی
08:31
40
تصنیف بشنو از نی (بدون کلام) - شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی (بدون کلام)
00:54
41
ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور - شهرام ناظری
ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور
13:43
42
تصنیف بشنو از نی - شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی
04:14
43
03:45
46
تصنیف چه دلها - ایرج بسطامی
تصنیف چه دلها
04:23
47
تصنیف هستی من - ایرج بسطامی
تصنیف هستی من
06:02
48
03:23
49
تصنیف اصفهان - ایرج بسطامی
تصنیف اصفهان
03:56
51
ساز و آواز اصفهان: درآمد،بیات راجع،عشاق،قرچه - ایرج بسطامی
ساز و آواز اصفهان: درآمد،بیات راجع،عشاق،قرچه
12:36
52
آواز شور: درآمد اول،درآمد دوم - ایرج بسطامی
آواز شور: درآمد اول،درآمد دوم
06:55
53
ساز و آواز راک - ایرج بسطامی
ساز و آواز راک
02:59
54
03:53
55
قطعه گلبانگ گروه نوازی - ایرج بسطامی
قطعه گلبانگ گروه نوازی
03:13
68
تصنیف اصفهان - ایرج بسطامی
تصنیف اصفهان
03:56
69
تصنیف باده ی شبگیر - ایرج بسطامی
تصنیف باده ی شبگیر
07:54
70
چهار مضراب برای تار - ایرج بسطامی
چهار مضراب برای تار
18:23
71
مقدمه ی بوی نوروز - ایرج بسطامی
مقدمه ی بوی نوروز
11:52
72
11:37
73
تصنیف بوی نوروز - ایرج بسطامی
تصنیف بوی نوروز
05:57
74
05:04
75
کمان ابرو - Whologram
کمان ابرو
05:49
76
افسانه ی دل - Whologram
افسانه ی دل
07:36
77
08:01
78
11:10
80
05:28
81
بیا بریم کوه - گروه دارکوب
بیا بریم کوه
03:15
82
17:58
83
05:04
84
کمان ابرو - Whologram
کمان ابرو
05:49
85
افسانه ی دل - Whologram
افسانه ی دل
07:36
86
08:01
87
11:10
89
05:28
90
04:19
91
ساز و آواز درآمد، جامه دران - حسین علیشاپور و محمد عشقی
ساز و آواز درآمد، جامه دران
07:25
92
چهارمضراب پروانه وش - حسین علیشاپور و محمد عشقی
چهارمضراب پروانه وش
04:27
93
ساز و آواز (شکسته و فرود) - حسین علیشاپور و محمد عشقی
ساز و آواز (شکسته و فرود)
05:14
95
08:04
111
04:42
114
قطعه ارکستر و پیانو در ابوعطا - روح الله خالقی و مرتضی محجوبی
قطعه ارکستر و پیانو در ابوعطا
09:21
115
پیش درآمد افشاری (گل نوش) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
پیش درآمد افشاری (گل نوش)
08:10
118
04:48
125
پیش درآمد (همایون) - محمد موسوی
پیش درآمد (همایون)
03:20
126
درآمد (همایون) 2 - محمد موسوی
درآمد (همایون) 2
00:46
127
کرشمه (همایون) - محمد موسوی
کرشمه (همایون)
00:43
128
چهار مضراب (همایون) - محمد موسوی
چهار مضراب (همایون)
03:13
129
شوشتری (همایون) 1 - محمد موسوی
شوشتری (همایون) 1
01:36
130
میگلی (همایون) - محمد موسوی
میگلی (همایون)
00:36
131
شوشتری (همایون) 2 - محمد موسوی
شوشتری (همایون) 2
00:33
132
لیلی و مجنون (همایون) - محمد موسوی
لیلی و مجنون (همایون)
00:38
133
بیداد (همایون) - محمد موسوی
بیداد (همایون)
01:01
134
چهار مضراب، فرود (همایون) - محمد موسوی
چهار مضراب، فرود (همایون)
03:18
135
بیداد، شوشتری، همایون (همایون) - محمد موسوی
بیداد، شوشتری، همایون (همایون)
03:09
136
رنگ (همایون) - محمد موسوی
رنگ (همایون)
01:05
137
پیش درآمد (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
پیش درآمد (مخالف سه گاه)
02:44
138
درآمد مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
درآمد مخالف (مخالف سه گاه)
00:54
139
نغمه ی مغلوب (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
نغمه ی مغلوب (مخالف سه گاه)
00:34
140
ادامه ی مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
ادامه ی مخالف (مخالف سه گاه)
00:30
141
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
چهار مضراب مخالف (مخالف سه گاه)
05:01
142
حاجی حسنی (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
حاجی حسنی (مخالف سه گاه)
01:04
143
مثنوی مخالف، فرود به سه گاه (مخالف سه گاه) - محمد موسوی
مثنوی مخالف، فرود به سه گاه (مخالف سه گاه)
02:15
144
مقدمه (دشتی) - محمد موسوی
مقدمه (دشتی)
00:34
145
درآمد (دشتی) - محمد موسوی
درآمد (دشتی)
00:58
146
دشتستانی (دشتی) - محمد موسوی
دشتستانی (دشتی)
02:24
147
چهار مضراب (دشتی) - محمد موسوی
چهار مضراب (دشتی)
07:31
148
قطار (دشتی) - محمد موسوی
قطار (دشتی)
01:39
149
01:31
150
پیش درآمد (همایون) 2 - محمد موسوی
پیش درآمد (همایون) 2
03:21
151
درآمد (همایون) - محمد موسوی
درآمد (همایون)
00:45
152
کرشمه (همایون) 2 - محمد موسوی
کرشمه (همایون) 2
00:43
153
چکاوک (همایون) - محمد موسوی
چکاوک (همایون)
01:03
154
چهار مضراب (همایون) - محمد موسوی
چهار مضراب (همایون)
03:17
164
تصنیف مقام صبر - علیرضا افتخاری
تصنیف مقام صبر
09:46
165
تکنوازی سنتور - علیرضا افتخاری
تکنوازی سنتور
01:59
166
چند مضراب پنج گاه(گروه نوازی) - علیرضا افتخاری
چند مضراب پنج گاه(گروه نوازی)
05:45
167
سؤال و جواب گروه و آواز - علیرضا افتخاری
سؤال و جواب گروه و آواز
07:15
168
02:24
169
02:50
170
تصنیف هر شب من و دل - علیرضا افتخاری
تصنیف هر شب من و دل
08:36
171
03:36
172
قطعه کاروانیان(گروه نوازی) - علیرضا افتخاری
قطعه کاروانیان(گروه نوازی)
05:46
173
03:42
174
05:04
175
تصنیف بیا تا گل بر افشانیم - علیرضا افتخاری
تصنیف بیا تا گل بر افشانیم
03:24
176
تصنیف بوسه ی آرزو (آواز ابوعطا) - غلامحسین بنان
تصنیف بوسه ی آرزو (آواز ابوعطا)
04:49
179
- مقدمه (دستگاه چهارگاه) - غلامحسین بنان
- مقدمه (دستگاه چهارگاه)
03:14
180
تصنیف سخن عشق (دستگاه چهارگاه) - غلامحسین بنان
تصنیف سخن عشق (دستگاه چهارگاه)
05:34
183
تصنیف جویبار (آواز افشاری) - غلامحسین بنان
تصنیف جویبار (آواز افشاری)
05:30
186
مقدمه ی تصنیف مهمان (آواز بیات اصفهان) - غلامحسین بنان
مقدمه ی تصنیف مهمان (آواز بیات اصفهان)
01:07
188
تصنیف مهمان (آواز بیات اصفهان) - غلامحسین بنان
تصنیف مهمان (آواز بیات اصفهان)
06:17
189
تصنیف نسیم نوبهاران (دستگاه شور) - غلامحسین بنان
تصنیف نسیم نوبهاران (دستگاه شور)
05:13
193
ساز و آواز (درآمد همایون) - محمدرضا شجریان و منصور صارمی
ساز و آواز (درآمد همایون)
04:52
194
ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون) - محمدرضا شجریان و منصور صارمی
ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون)
16:31
195
ادامه ی آواز (قرائی، رهاب، عراق، نهیب، حزین، جامه دران و فرود) - محمدرضا شجریان و منصور صارمی
ادامه ی آواز (قرائی، رهاب، عراق، نهیب، حزین، جامه دران و فرود)
10:29
196
ادامه ی آواز (بختیاری، نی داوود) - محمدرضا شجریان و منصور صارمی
ادامه ی آواز (بختیاری، نی داوود)
03:25
197
ادامه ی آواز (دیلمان همایون، عشاق و فرود به همایون) - محمدرضا شجریان و منصور صارمی
ادامه ی آواز (دیلمان همایون، عشاق و فرود به همایون)
05:22
198
ادامه ی آواز (مثنوی همایون و بیداد و عشاق، شوشتری) - محمدرضا شجریان و منصور صارمی
ادامه ی آواز (مثنوی همایون و بیداد و عشاق، شوشتری)
07:42
206
ساز و آواز (مثنوی ابوعطا) - محمدرضا شجریان و گروه شهناز
ساز و آواز (مثنوی ابوعطا)
03:57
207
07:31
208
09:22
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام

تمامی حقوق این سایت برای موسسه فرهنگی - دیجیتال نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©