نغمه های شاد آذری (کمانچه) - هابیل علی اف

نغمه های شاد آذری (کمانچه)

#عنوان
1
رنگ ماهور - هابیل علی اف
رنگ ماهور
03:18
2
قای تاقی - هابیل علی اف
قای تاقی
03:18
3
رنگ ماهور - هابیل علی اف
رنگ ماهور
02:14
4
آذربایجان (ماهور) - هابیل علی اف
آذربایجان (ماهور)
04:19
5
لزگینکا (بیات شیراز) - هابیل علی اف
لزگینکا (بیات شیراز)
04:39
6
سن یاناسان تویوق توتان (زابل) - هابیل علی اف
سن یاناسان تویوق توتان (زابل)
04:54
7
رنگ سه گاه - هابیل علی اف
رنگ سه گاه
01:49
8
اون دوردو ، خالاباجی (ماهور) - هابیل علی اف
اون دوردو ، خالاباجی (ماهور)
03:59
9
هوپ استاپ (بیات شیراز) - هابیل علی اف
هوپ استاپ (بیات شیراز)
01:49
10
اوزون دره (شوشتری) - هابیل علی اف
اوزون دره (شوشتری)
04:09
11
انزلی (سه گاه) - هابیل علی اف
انزلی (سه گاه)
02:00
12
آی بلبول لر - هابیل علی اف
آی بلبول لر
04:41
13
واقزالی - هابیل علی اف
واقزالی
03:00
14
تره کمه - هابیل علی اف
تره کمه
03:21
15
رنگ شوشتری - هابیل علی اف
رنگ شوشتری
03:14
16
رنگ شور - هابیل علی اف
رنگ شور
02:36
© نواگر
5 از 5 (از مجموع 9 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام