جامه دران - کیوان ساکت

جامه دران

#عنوان
1
پیش درآمد اصفهان - کیوان ساکت
پیش درآمد اصفهان
پیشواز ایرانسل
08:14
2
مقدمه اصفهان - کیوان ساکت
مقدمه اصفهان
پیشواز ایرانسل
02:27
3
چهار مضراب اصفهان - کیوان ساکت
چهار مضراب اصفهان
پیشواز ایرانسل
03:17
4
بیات راجع و چهار مضراب - کیوان ساکت
بیات راجع و چهار مضراب
02:24
5
عشاق و چهار مضراب - کیوان ساکت
عشاق و چهار مضراب
07:21
6
چهار مضراب بهاران (شور) - کیوان ساکت
چهار مضراب بهاران (شور)
پیشواز ایرانسل
03:09
7
مقدمه، چهارگاه و پیش زنگوله - کیوان ساکت
مقدمه، چهارگاه و پیش زنگوله
05:26
8
زنگوله و آواز چهارگاه - کیوان ساکت
زنگوله و آواز چهارگاه
پیشواز ایرانسل
05:50
9
چهار مضراب رقص پروانه - کیوان ساکت
چهار مضراب رقص پروانه
پیشواز ایرانسل
09:27
10
ضربی مخالف - کیوان ساکت
ضربی مخالف
پیشواز ایرانسل
04:46
11
قطعه دخترک ژولیده (استاد علینقی خان وزیری) - کیوان ساکت
قطعه دخترک ژولیده (استاد علینقی خان وزیری)
پیشواز ایرانسل
03:32
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام