دیدار شرق و غرب (مرغ سحر) - کیوان ساکت و فاضل جمشیدی

دیدار شرق و غرب (مرغ سحر)

#عنوان
1
مرغ سحر 1 - کیوان ساکت و فاضل جمشیدی
مرغ سحر 1
پیشواز ایرانسل
07:15
2
اینترلود - کیوان ساکت و فاضل جمشیدی
اینترلود
12:28
3
مرغ سحر 2 - کیوان ساکت و فاضل جمشیدی
مرغ سحر 2
07:25
4
مارش ترک - کیوان ساکت و فاضل جمشیدی
مارش ترک
پیشواز ایرانسل
02:59
5
چهارفصل (بهار، موومان اول) - کیوان ساکت و فاضل جمشیدی
چهارفصل (بهار، موومان اول)
03:02
6
کاپریس 34 و سه واریاسیون - کیوان ساکت و فاضل جمشیدی
کاپریس 34 و سه واریاسیون
02:32
7
تم هایی از سمفونی 40 - کیوان ساکت و فاضل جمشیدی
تم هایی از سمفونی 40
03:07
8
رقص مجار، شماره 1 - کیوان ساکت و فاضل جمشیدی
رقص مجار، شماره 1
03:12
9
رقص مجار، شماره 4 - کیوان ساکت و فاضل جمشیدی
رقص مجار، شماره 4
03:20
10
رقص مجار، شماره 5 - کیوان ساکت و فاضل جمشیدی
رقص مجار، شماره 5
02:27
11
چارداش - کیوان ساکت و فاضل جمشیدی
چارداش
05:38
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام