آشنایی با آواز دشتی - کیوان ساکت

آشنایی با آواز دشتی

#عنوان
1
توضیحات - کیوان ساکت
توضیحات
03:28
2
پیش درآمد دشتی - کیوان ساکت
پیش درآمد دشتی
01:17
3
درآمد - کیوان ساکت
درآمد
02:31
4
به یاد گذشته - کیوان ساکت
به یاد گذشته
01:03
5
تصنیف دشتی (وای بر دل من) - کیوان ساکت
تصنیف دشتی (وای بر دل من)
01:53
6
رنگ دشتی 1 - کیوان ساکت
رنگ دشتی 1
00:47
7
غم انگیز - کیوان ساکت
غم انگیز
02:22
8
رنگ دشتی 2 - کیوان ساکت
رنگ دشتی 2
00:35
9
زرد ملیجه - کیوان ساکت
زرد ملیجه
02:38
10
عشاق - کیوان ساکت
عشاق
01:14
11
بسته دام - کیوان ساکت
بسته دام
01:35
12
دشتستانی - کیوان ساکت
دشتستانی
01:00
13
ای وطن - کیوان ساکت
ای وطن
01:36
14
توضیحات 2 - کیوان ساکت
توضیحات 2
04:47
15
ای ایران - کیوان ساکت
ای ایران
01:16
16
آواز دشتی - کیوان ساکت
آواز دشتی
03:33
17
زرد ملیجه با سه تار - کیوان ساکت
زرد ملیجه با سه تار
00:56
18
تصنیف دشتی (وای بر دل من) با سه تار - کیوان ساکت
تصنیف دشتی (وای بر دل من) با سه تار
01:58
19
رنگ دشتی با سه تار - کیوان ساکت
رنگ دشتی با سه تار
00:44
20
غم انگیز با سه تار - کیوان ساکت
غم انگیز با سه تار
03:24
21
توضیحات 3 - کیوان ساکت
توضیحات 3
04:38
22
زرد ملیجه با سه تار 2 - کیوان ساکت
زرد ملیجه با سه تار 2
02:25
23
بسته دام با سه تار - کیوان ساکت
بسته دام با سه تار
03:04
24
دشتستانی با سه تار - کیوان ساکت
دشتستانی با سه تار
00:55
25
توضیحات 4 - کیوان ساکت
توضیحات 4
01:48
26
ای وطن با سه تار - کیوان ساکت
ای وطن با سه تار
01:52
27
ای ایران با سه تار - کیوان ساکت
ای ایران با سه تار
00:51
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام