مس بزرگ درسی مینور 1 - یوهان سباستین باخ

مس بزرگ درسی مینور 1

#عنوان
1
Coro: Kyrie eleison - یوهان سباستین باخ
Coro: Kyrie eleison
10:20
2
Duetto: Christe eleison - یوهان سباستین باخ
Duetto: Christe eleison
05:18
3
Duetto: Et in unum Dominum - یوهان سباستین باخ
Duetto: Et in unum Dominum
04:04
4
Coro: Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax - یوهان سباستین باخ
Coro: Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax
01:53
5
Coro: Crucifixus - یوهان سباستین باخ
Coro: Crucifixus
04:43
6
Coro: Gratias agimus tibi - یوهان سباستین باخ
Coro: Gratias agimus tibi
05:00
7
Duetto: Domine deus - یوهان سباستین باخ
Duetto: Domine deus
02:49
8
Coro: Qui tollis peccata mundi - یوهان سباستین باخ
Coro: Qui tollis peccata mundi
05:45
9
Coro: Sanctus - یوهان سباستین باخ
Coro: Sanctus
03:26
10
Coro: Osanna in excelsis - یوهان سباستین باخ
Coro: Osanna in excelsis
05:08
11
Coro: Cum Sancto Spiritu - یوهان سباستین باخ
Coro: Cum Sancto Spiritu
05:48
12
Coro: Osanna in excelsis - یوهان سباستین باخ
Coro: Osanna in excelsis
03:51
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام