سکوت - سیاه - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن

سکوت - سیاه

#عنوان
1
سیا ابران (برای کوینتت پیانو) - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
سیا ابران (برای کوینتت پیانو)
11:21
2
کوارتت زهی بخش اول - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
کوارتت زهی بخش اول
01:55
3
کوارتت زهی بخش دوم - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
کوارتت زهی بخش دوم
03:03
4
کوارتت زهی بخش سوم - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
کوارتت زهی بخش سوم
01:20
5
کوارتت زهی بخش چهارم - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
کوارتت زهی بخش چهارم
04:26
6
کوارتت زهی بخش پنجم - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
کوارتت زهی بخش پنجم
02:20
7
دوپلمان سکوت شماره 2 (برای کوارتت زهی) - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
دوپلمان سکوت شماره 2 (برای کوارتت زهی)
07:54
8
پیریکا برای کوینتت گیتار - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
پیریکا برای کوینتت گیتار
18:41
© نشر موسیقی هرمس
4.5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام