اردوان وثوقی

اردوان وثوقی

6 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
سیا ابران (برای کوینتت پیانو) - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
سیا ابران (برای کوینتت پیانو)
11:21
3
دوپلمان سکوت شماره 2 (برای کوارتت زهی) - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
دوپلمان سکوت شماره 2 (برای کوارتت زهی)
07:54
5
02:20
6
پیریکا برای کوینتت گیتار - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
پیریکا برای کوینتت گیتار
18:41
هنرمندان مرتبط
محمد مطیع الحق
محمد مطیع الحق
2 دنبال کننده
مونا مطبوع ریاحی
مونا مطبوع ریاحی
3 دنبال کننده
نیما عطرکار روشن
نیما عطرکار روشن
5 دنبال کننده
پیمان منصوری
پیمان منصوری
1 دنبال کننده