اردوان وثوقی

اردوان وثوقی

6 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
سیا ابران (برای کوینتت پیانو) - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
سیا ابران (برای کوینتت پیانو)
11:21
4
دوپلمان سکوت شماره 2 (برای کوارتت زهی) - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
دوپلمان سکوت شماره 2 (برای کوارتت زهی)
07:54
6
پیریکا برای کوینتت گیتار - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
پیریکا برای کوینتت گیتار
18:41
7
04:26
8
02:20
هنرمندان مرتبط
فرشید کاکاوند
فرشید کاکاوند
14 دنبال کننده
لوریس چکناوریان
لوریس چکناوریان
55 دنبال کننده
محمدخلیل کسائی
محمدخلیل کسائی
1 دنبال کننده
روح انگیز راهگانی
روح انگیز راهگانی
7 دنبال کننده