نیما عطرکار روشن

نیما عطرکار روشن

7 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
سیا ابران (برای کوینتت پیانو) - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
سیا ابران (برای کوینتت پیانو)
11:21
5
04:26
6
پیریکا برای کوینتت گیتار - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
پیریکا برای کوینتت گیتار
18:41
7
دوپلمان سکوت شماره 2 (برای کوارتت زهی) - اردوان وثوقی و نیما عطرکار روشن
دوپلمان سکوت شماره 2 (برای کوارتت زهی)
07:54
8
02:20
هنرمندان مرتبط
مهران  بدخشان
مهران بدخشان
13 دنبال کننده
فرشید کاکاوند
فرشید کاکاوند
14 دنبال کننده
لوریس چکناوریان
لوریس چکناوریان
56 دنبال کننده
محمدخلیل کسائی
محمدخلیل کسائی
1 دنبال کننده