سوئیت ها - پیمان یزدانیان

سوئیت ها

#عنوان
1
سوئیت کوچک کنسرت – موومان اول - پیمان یزدانیان
سوئیت کوچک کنسرت – موومان اول
00:48
2
سوئیت کوچک کنسرت – موومان دوم - پیمان یزدانیان
سوئیت کوچک کنسرت – موومان دوم
01:04
3
سوئیت کوچک کنسرت – موومان سوم - پیمان یزدانیان
سوئیت کوچک کنسرت – موومان سوم
00:59
4
سوئیت اکسپرسیون – موومان اول - پیمان یزدانیان
سوئیت اکسپرسیون – موومان اول
01:51
5
سوئیت اکسپرسیون – موومان دوم - پیمان یزدانیان
سوئیت اکسپرسیون – موومان دوم
02:02
6
سوئیت اکسپرسیون – موومان سوم - پیمان یزدانیان
سوئیت اکسپرسیون – موومان سوم
02:24
7
سوئیت اکسپرسیون – موومان چهارم - پیمان یزدانیان
سوئیت اکسپرسیون – موومان چهارم
01:45
8
سوئیت یادمان – موومان دوم – سهراب سپهری - پیمان یزدانیان
سوئیت یادمان – موومان دوم – سهراب سپهری
03:19
9
سوئیت حزن – موومان اول - پیمان یزدانیان
سوئیت حزن – موومان اول
03:37
10
سوئیت حزن – موومان دوم - پیمان یزدانیان
سوئیت حزن – موومان دوم
03:46
11
سوئیت حزن – موومان سوم - پیمان یزدانیان
سوئیت حزن – موومان سوم
02:59
12
سوئیت حزن – موومان چهارم - پیمان یزدانیان
سوئیت حزن – موومان چهارم
02:16
13
سوئیت حزن – موومان پنجم - پیمان یزدانیان
سوئیت حزن – موومان پنجم
02:36
© نشر موسیقی هرمس
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام