برداشت - پیمان یزدانیان

برداشت

#عنوان
1
از کنار هم می گذریم 1 - پیمان یزدانیان
از کنار هم می گذریم 1
01:44
2
از کنار هم می گذریم 2 - پیمان یزدانیان
از کنار هم می گذریم 2
02:58
3
از کنار هم می گذریم 3 - پیمان یزدانیان
از کنار هم می گذریم 3
02:16
4
بیگانگان 1 - پیمان یزدانیان
بیگانگان 1
01:17
5
بیگانگان 2 - پیمان یزدانیان
بیگانگان 2
03:08
6
بیگانگان 3 - پیمان یزدانیان
بیگانگان 3
00:30
7
بیگانگان 4 - پیمان یزدانیان
بیگانگان 4
00:35
8
بیگانگان 5 - پیمان یزدانیان
بیگانگان 5
پیشواز ایرانسل
00:49
9
بیگانگان 6 - پیمان یزدانیان
بیگانگان 6
01:04
10
بیگانگان 7 - پیمان یزدانیان
بیگانگان 7
01:24
11
بیگانگان 8 - پیمان یزدانیان
بیگانگان 8
01:44
12
بیگانگان 9 - پیمان یزدانیان
بیگانگان 9
01:55
13
بیگانگان 10 - پیمان یزدانیان
بیگانگان 10
03:54
14
باد ما را خواهد برد - پیمان یزدانیان
باد ما را خواهد برد
02:47
15
آب و آتش 1 - پیمان یزدانیان
آب و آتش 1
01:10
16
آب و آتش 2 - پیمان یزدانیان
آب و آتش 2
00:38
17
آب و آتش 3 - پیمان یزدانیان
آب و آتش 3
00:54
18
آب و آتش 4 - پیمان یزدانیان
آب و آتش 4
01:21
19
آب و آتش 5 - پیمان یزدانیان
آب و آتش 5
02:28
20
آب و آتش 6 - پیمان یزدانیان
آب و آتش 6
01:47
21
آب و آتش 7 - پیمان یزدانیان
آب و آتش 7
01:00
22
آب و آتش 8 - پیمان یزدانیان
آب و آتش 8
02:56
23
آب و آتش 9 - پیمان یزدانیان
آب و آتش 9
00:37
24
آب و آتش 10 - پیمان یزدانیان
آب و آتش 10
00:48
25
آب و آتش 11 - پیمان یزدانیان
آب و آتش 11
01:31
26
آب و آتش 12 - پیمان یزدانیان
آب و آتش 12
05:36
© نشر موسیقی هرمس
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام