سه گانه پارسی - بهزاد رنجبران

سه گانه پارسی

#عنوان
1
هفت خوان - بهزاد رنجبران
هفت خوان
13:39
2
سیمرغ – کوهستان - بهزاد رنجبران
سیمرغ – کوهستان
05:55
3
سیمرغ – مهتاب - بهزاد رنجبران
سیمرغ – مهتاب
08:28
4
سیمرغ – طلوع خورشید - بهزاد رنجبران
سیمرغ – طلوع خورشید
07:44
5
خون سیاوش – جانشینی و ولیعهد جوان - بهزاد رنجبران
خون سیاوش – جانشینی و ولیعهد جوان
09:14
6
خون سیاوش – فریب با خیانت - بهزاد رنجبران
خون سیاوش – فریب با خیانت
06:51
7
خون سیاوش – آزمون آتش - بهزاد رنجبران
خون سیاوش – آزمون آتش
04:11
8
خون سیاوش – عذاب وجدان - بهزاد رنجبران
خون سیاوش – عذاب وجدان
05:03
9
خون سیاوش – ریشه های حسادت - بهزاد رنجبران
خون سیاوش – ریشه های حسادت
04:17
10
خون سیاوش – عشقی ناب - بهزاد رنجبران
خون سیاوش – عشقی ناب
05:22
11
خون سیاوش – سرنوشت محتوم - بهزاد رنجبران
خون سیاوش – سرنوشت محتوم
07:31
© نشر موسیقی هرمس
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام