انوانسیون های دو و سه صدایی - یوهان سباستین باخ
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

انوانسیون های دو و سه صدایی

کلاسیکاسفند 139130 آهنگ (51:12)
#عنوان
1
Inventio 1 in C Major, Bwv 772 - یوهان سباستین باخ
Inventio 1 in C Major, Bwv 772
01:32
2
Inventio 2 in C Minor, Bwv 773 - یوهان سباستین باخ
Inventio 2 in C Minor, Bwv 773
02:58
3
Inventio 3 in D Major, Bwv 774 - یوهان سباستین باخ
Inventio 3 in D Major, Bwv 774
01:03
4
Inventio 4 in D Minor, Bwv 775 - یوهان سباستین باخ
Inventio 4 in D Minor, Bwv 775
00:49
5
Inventio 5 in E Flat Major, Bwv 776 - یوهان سباستین باخ
Inventio 5 in E Flat Major, Bwv 776
01:25
6
Inventio 6 in E Major, Bwv 777 - یوهان سباستین باخ
Inventio 6 in E Major, Bwv 777
02:44
7
Inventio 7 in E Major, Bwv 778 - یوهان سباستین باخ
Inventio 7 in E Major, Bwv 778
00:58
8
Inventio 8 in F Major, Bwv 779 - یوهان سباستین باخ
Inventio 8 in F Major, Bwv 779
01:07
9
Inventio 9 in F Major, Bwv 780 - یوهان سباستین باخ
Inventio 9 in F Major, Bwv 780
02:51
10
Inventio 10 in G Major, Bwv 781 - یوهان سباستین باخ
Inventio 10 in G Major, Bwv 781
00:44
11
Inventio 11 in G Minor, Bwv 782 - یوهان سباستین باخ
Inventio 11 in G Minor, Bwv 782
00:58
12
Inventio 12 in A Major, Bwv 783 - یوهان سباستین باخ
Inventio 12 in A Major, Bwv 783
00:59
13
Inventio 13 in A Major, Bwv 784 - یوهان سباستین باخ
Inventio 13 in A Major, Bwv 784
00:48
14
Inventio 14 in B Flat Major, Bwv 785 - یوهان سباستین باخ
Inventio 14 in B Flat Major, Bwv 785
01:41
15
Inventio 15 in B Minor, Bwv 786 - یوهان سباستین باخ
Inventio 15 in B Minor, Bwv 786
00:55
16
Sinfonia 1 in C Major, Bwv 787 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 1 in C Major, Bwv 787
00:46
17
Sinfonia 2 in C Minor, Bwv 788 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 2 in C Minor, Bwv 788
03:04
18
Sinfonia 3 in D Major, Bwv 789 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 3 in D Major, Bwv 789
01:09
19
Sinfonia 4 in D Minor, Bwv 790 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 4 in D Minor, Bwv 790
03:16
20
Sinfonia 5 in E Flat Major, Bwv 791 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 5 in E Flat Major, Bwv 791
03:08
21
Sinfonia 6 in E Minor, Bwv 792 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 6 in E Minor, Bwv 792
00:53
22
Sinfonia 7 in E Minor, Bwv 793 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 7 in E Minor, Bwv 793
01:34
23
Sinfonia 8 in F Major, Bwv 794 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 8 in F Major, Bwv 794
01:00
24
Sinfonia 9 in F Minor, Bwv 795 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 9 in F Minor, Bwv 795
04:19
25
Sinfonia 10 in G Major, Bwv 796 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 10 in G Major, Bwv 796
00:59
26
Sinfonia 11 in G Minor, Bwv 797 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 11 in G Minor, Bwv 797
03:45
27
Sinfonia 12 in A Major, Bwv 798 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 12 in A Major, Bwv 798
01:17
28
Sinfonia 13 in A Major, Bwv 799 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 13 in A Major, Bwv 799
02:16
29
Sinfonia 14 in B Flat Major, Bwv 800 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 14 in B Flat Major, Bwv 800
01:12
30
Sinfonia 15 in B Minor, Bwv 801 - یوهان سباستین باخ
Sinfonia 15 in B Minor, Bwv 801
01:02
© چهارباغ بانگ
آلبوم های در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©