ماه تِتی (شکوفه های ماه) - احمد محسن پور

ماه تِتی (شکوفه های ماه)

#عنوان
1
پیش نوازی - احمد محسن پور
پیش نوازی
00:36
2
ویشه حال - احمد محسن پور
ویشه حال
00:46
3
تلار سری - احمد محسن پور
تلار سری
03:19
4
کتولی - احمد محسن پور
کتولی
02:43
5
سوت یار - احمد محسن پور
سوت یار
02:07
6
ماه نو - احمد محسن پور
ماه نو
03:57
7
سوایی سر و امیری - احمد محسن پور
سوایی سر و امیری
06:40
8
نجما و سما حال - احمد محسن پور
نجما و سما حال
01:10
9
طالبک - احمد محسن پور
طالبک
03:31
10
اِفتاب - احمد محسن پور
اِفتاب
02:55
11
غریبی یار - احمد محسن پور
غریبی یار
00:52
12
ماه تتی - احمد محسن پور
ماه تتی
02:27
13
ونگ وا - احمد محسن پور
ونگ وا
01:30
14
همدم جان - احمد محسن پور
همدم جان
01:08
15
گِل ونوشه - احمد محسن پور
گِل ونوشه
02:43
16
قلندر - احمد محسن پور
قلندر
02:30
17
کتولی، دلبر، توتل، مازرون - احمد محسن پور
کتولی، دلبر، توتل، مازرون
06:58
18
بهارسو - احمد محسن پور
بهارسو
03:27
19
لارجون خونش و وارش - احمد محسن پور
لارجون خونش و وارش
03:13
20
تشنا - احمد محسن پور
تشنا
02:47
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام