حسین حمیدی

حسین حمیدی

38 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
قاسمآبادی (گیلان) - حسین حمیدی
قاسمآبادی (گیلان)
03:23
2
شیخخانی (آسوری) - حسین حمیدی
شیخخانی (آسوری)
05:29
3
بگذار بلبل ناله کند - حسین حمیدی
بگذار بلبل ناله کند
02:19
4
یک قرسه (شمال خراسان) - حسین حمیدی
یک قرسه (شمال خراسان)
04:51
5
مقام شور آذری - حسین حمیدی
مقام شور آذری
03:46
6
بگذار بلبل ناله کند - حسین حمیدی
بگذار بلبل ناله کند
02:23
7
یک صدای زیبا میشنوم - حسین حمیدی
یک صدای زیبا میشنوم
01:04
8
چه کسی صبح میخواند؟ - حسین حمیدی
چه کسی صبح میخواند؟
01:27
هنرمندان مرتبط
پیمان خازنی
پیمان خازنی
14 دنبال کننده
بیژن پارسا
بیژن پارسا
2 دنبال کننده
امیرفریدون خردمهر
امیرفریدون خردمهر
5 دنبال کننده