چهار راه - حسام اینانلو و حسین حمیدی

چهار راه

#عنوان
1
دولتیار - حسام اینانلو و حسین حمیدی
دولتیار
03:55
2
لو - حسام اینانلو و حسین حمیدی
لو
06:58
3
یک قرصه - حسام اینانلو و حسین حمیدی
یک قرصه
03:05
4
ولگه ریزی - حسام اینانلو و حسین حمیدی
ولگه ریزی
06:01
5
رعنا رنگ کاکرودی - حسام اینانلو و حسین حمیدی
رعنا رنگ کاکرودی
04:00
6
حیرون حیرونه - حسام اینانلو و حسین حمیدی
حیرون حیرونه
02:05
7
پیش درآمد ابوعطا - حسام اینانلو و حسین حمیدی
پیش درآمد ابوعطا
03:19
8
درآمد ابوعطا - حسام اینانلو و حسین حمیدی
درآمد ابوعطا
04:11
9
گلین خانم - حسام اینانلو و حسین حمیدی
گلین خانم
01:45
10
حجاز - حسام اینانلو و حسین حمیدی
حجاز
05:30
11
سرو چمن - حسام اینانلو و حسین حمیدی
سرو چمن
03:09
12
سن سن سوسنیم - حسام اینانلو و حسین حمیدی
سن سن سوسنیم
05:23
13
بیات شیراز - حسام اینانلو و حسین حمیدی
بیات شیراز
07:16
14
باکی لی قز - حسام اینانلو و حسین حمیدی
باکی لی قز
03:03
© آوا خورشید
4 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام