پریچهر  خواجه

پریچهر خواجه

53 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
3
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا) - پریچهر  خواجه
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا)
03:27
4
دخترک ژولیده (دستگاه چهارگاه) - پریچهر  خواجه
دخترک ژولیده (دستگاه چهارگاه)
03:33
5
فروغ ایزدی (چهارگاه) - پریچهر  خواجه
فروغ ایزدی (چهارگاه)
02:51
6
بامدادان (چهارگاه) - پریچهر  خواجه
بامدادان (چهارگاه)
01:33
7
پیش درآمد (دستگاه چهارگاه) - پریچهر  خواجه
پیش درآمد (دستگاه چهارگاه)
05:20
8
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) - پریچهر  خواجه
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون)
02:06
10
01:42
هنرمندان مرتبط
ابوالحسن اقبال آذر
ابوالحسن اقبال آذر
86 دنبال کننده
مسلم رسولی
مسلم رسولی
15 دنبال کننده
محمد اسماعیلی
محمد اسماعیلی
28 دنبال کننده
محمد شمس
محمد شمس
8 دنبال کننده