قلی خان شاهی

قلی خان شاهی

10 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
هنرمندان مرتبط
اولاش  اوزدمیر
اولاش اوزدمیر
4 دنبال کننده
امیر شفیعی
امیر شفیعی
3 دنبال کننده
گروه بال و شال
گروه بال و شال
8 دنبال کننده
نورعلی برومند
نورعلی برومند
115 دنبال کننده