در آینه اوهام - ترگل خلیقی و حسام اینانلو و همایون نصیری

در آینه اوهام

#عنوان
1
آغاز - ترگل خلیقی و حسام اینانلو و همایون نصیری
آغاز
02:14
2
یاد - ترگل خلیقی و حسام اینانلو و همایون نصیری
یاد
03:37
3
آفتاب های همیشه - ترگل خلیقی و حسام اینانلو و همایون نصیری
آفتاب های همیشه
04:10
4
بدرود - ترگل خلیقی و حسام اینانلو و همایون نصیری
بدرود
03:06
5
اوهام - ترگل خلیقی و حسام اینانلو و همایون نصیری
اوهام
08:11
6
سراسیمه در باد - ترگل خلیقی و حسام اینانلو و همایون نصیری
سراسیمه در باد
پیشواز ایرانسل
02:36
7
پس از مرگ گل... - ترگل خلیقی و حسام اینانلو و همایون نصیری
پس از مرگ گل...
05:12
8
تشویش - ترگل خلیقی و حسام اینانلو و همایون نصیری
تشویش
03:04
9
عصیان - ترگل خلیقی و حسام اینانلو و همایون نصیری
عصیان
03:11
10
غزل ناتمام... - ترگل خلیقی و حسام اینانلو و همایون نصیری
غزل ناتمام...
04:52
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام