پدرام خاور زمینی

پدرام خاور زمینی

21 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
چهارمضراب (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب (آواز ابوعطا)
04:26
2
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی)
02:44
3
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون)
01:36
4
چهارمضراب اوج (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب اوج (آواز دشتی)
01:15
5
ضربی دشتی (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی دشتی (آواز دشتی)
03:14
6
ضربی (آواز ابوعطا) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
ضربی (آواز ابوعطا)
04:21
7
02:55
8
چهارمضراب عراق (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
چهارمضراب عراق (آواز افشاری)
01:21
9
درآمد (آواز افشاری) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
درآمد (آواز افشاری)
02:27
10
آواز و سارنگ (آواز دشتی) - آریا محافظ و پدرام خاور زمینی
آواز و سارنگ (آواز دشتی)
02:15
هنرمندان مرتبط
حسن خدایی نیا
حسن خدایی نیا
2 دنبال کننده
رضا سامانی
رضا سامانی
8 دنبال کننده