موسیقی نواحی موسیقی کرمانشاهی - امرالله شاه ابراهیمی

موسیقی نواحی موسیقی کرمانشاهی

#عنوان
1
سحری - امرالله شاه ابراهیمی
سحری
07:50
2
جلوشاهی - امرالله شاه ابراهیمی
جلوشاهی
04:38
3
قطار (آوازی) - امرالله شاه ابراهیمی
قطار (آوازی)
06:35
4
بایه بایه - امرالله شاه ابراهیمی
بایه بایه
02:14
5
گله و دره (سازی) - امرالله شاه ابراهیمی
گله و دره (سازی)
01:31
6
قطار (سازی) - امرالله شاه ابراهیمی
قطار (سازی)
02:55
7
ساروخانی - امرالله شاه ابراهیمی
ساروخانی
07:48
8
سملی سماع - امرالله شاه ابراهیمی
سملی سماع
04:51
9
گله و دره (آوازی) - امرالله شاه ابراهیمی
گله و دره (آوازی)
05:36
10
سوار سوار - امرالله شاه ابراهیمی
سوار سوار
03:42
11
خان امیری - امرالله شاه ابراهیمی
خان امیری
04:52
12
جنگه را - امرالله شاه ابراهیمی
جنگه را
03:11
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام