اسّاره سو - احمد محسن پور

اسّاره سو

#عنوان
1
مقدمه ی کتولی، کتولی، قطعه ی ضربی کِلِ حال - احمد محسن پور
مقدمه ی کتولی، کتولی، قطعه ی ضربی کِلِ حال
07:50
2
گَله رِ بردن، اسّاره سو، کتولی، قطعه ی ضربی دنباله ی کِلِ حال - احمد محسن پور
گَله رِ بردن، اسّاره سو، کتولی، قطعه ی ضربی دنباله ی کِلِ حال
13:25
3
چارویداری حال، اَوربیته هِوار - احمد محسن پور
چارویداری حال، اَوربیته هِوار
07:53
4
کتولی، رشیدخان - احمد محسن پور
کتولی، رشیدخان
08:27
5
های برو های نشو - احمد محسن پور
های برو های نشو
03:51
6
همدم جان - احمد محسن پور
همدم جان
03:01
7
گل من - احمد محسن پور
گل من
04:19
8
بی قرار - احمد محسن پور
بی قرار
02:36
9
کال کِنِس - احمد محسن پور
کال کِنِس
03:48
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام