موسیقی نواحی ایران موسیقی شمال خراسان - حاج قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی

موسیقی نواحی ایران موسیقی شمال خراسان

#عنوان
1
مقام نوایی - حاج قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی
مقام نوایی
00:34
2
مقام شاختایی، زارِنجی (در مدح حضرت رسول اکرم (ص)) - حاج قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی
مقام شاختایی، زارِنجی (در مدح حضرت رسول اکرم (ص))
11:46
3
بحر طویل، در مدح حضرت رسول اکرم (ص) - حاج قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی
بحر طویل، در مدح حضرت رسول اکرم (ص)
05:22
4
عیب اتمگین؛ در مقام زاهد، در مدح حضرت علی (ع) - حاج قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی
عیب اتمگین؛ در مقام زاهد، در مدح حضرت علی (ع)
08:43
5
مقام لرباشی - حاج قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی
مقام لرباشی
11:03
6
گوزل - حاج قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی
گوزل
08:51
7
یا مصطفی مدد، در مقام گریلی - حاج قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی
یا مصطفی مدد، در مقام گریلی
07:41
8
گل صنوبر، در مقام شاهختایی - حاج قربان سلیمانی و علیرضا سلیمانی
گل صنوبر، در مقام شاهختایی
07:16
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام