سنتور/استاد مشکاتیان

سنتور/استاد مشکاتیان

توسط Rey
0 دنبال کننده159 آهنگ (11:46:11)
#عنوان
1
39:56
2
تصنیف سرو آزاد - پرویز مشکاتیان
تصنیف سرو آزاد
08:40
4
عشاق،فرود به دشتی - پرویز مشکاتیان
عشاق،فرود به دشتی
04:05
5
دوبیتی و دو ضربی دشتی - پرویز مشکاتیان
دوبیتی و دو ضربی دشتی
03:45
6
مقدمه بیات ترک - پرویز مشکاتیان
مقدمه بیات ترک
05:22
7
چهار مضراب بیات ترک (تار و تنبک) 2 - پرویز مشکاتیان
چهار مضراب بیات ترک (تار و تنبک) 2
03:40
8
03:09
9
05:46
10
چهار مضراب همایون 1 - پرویز مشکاتیان
چهار مضراب همایون 1
04:26
11
بیداد،راجه،عشاق،فرود،لیلی و مجنون - پرویز مشکاتیان
بیداد،راجه،عشاق،فرود،لیلی و مجنون
09:39
12
چهار مضراب همایون 2 - پرویز مشکاتیان
چهار مضراب همایون 2
03:37
13
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی)
03:31
15
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی)
03:50
19
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)
05:58
22
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)
07:00
25
پیش درآمد «در غم» ،درآمد سه گاه،حاجی حسنی - پرویز مشکاتیان
پیش درآمد «در غم» ،درآمد سه گاه،حاجی حسنی
08:57
26
کرشمه،ضربی و فرود زابل،فرود به سه گاه،مخالف - پرویز مشکاتیان
کرشمه،ضربی و فرود زابل،فرود به سه گاه،مخالف
04:30
28
ادامه مخالف سه گاه،کرشمه مخالف،مغلوب،نغمه مغلوب،مخالف و فرود به سه گاه - پرویز مشکاتیان
ادامه مخالف سه گاه،کرشمه مخالف،مغلوب،نغمه مغلوب،مخالف و فرود به سه گاه
04:38
32
02:42
33
شوشتری،بیداد،اشاره به عشاق و فرود به بیداد،ضربی بیداد،فرود به همایون - پرویز مشکاتیان
شوشتری،بیداد،اشاره به عشاق و فرود به بیداد،ضربی بیداد،فرود به همایون
09:03
35
قطعه بی کلام (اجرای گروه-تحت تاثیر شعر مولانا) - حمیدرضا نوربخش و پرویز مشکاتیان
قطعه بی کلام (اجرای گروه-تحت تاثیر شعر مولانا)
06:10
45
07:29
82
درآمد دشتی، ضربی دشتی، فرود به شور - پرویز مشکاتیان
درآمد دشتی، ضربی دشتی، فرود به شور
07:20
86
02:33
88
03:59
89
گریلی شستی و هشتری - پرویز مشکاتیان
گریلی شستی و هشتری
02:08
90
02:10
92
02:22
94
02:35
96
03:27
100
قطعاتی در آواز حسینی - پرویز مشکاتیان
قطعاتی در آواز حسینی
04:14
104
02:33
106
03:59
107
گریلی شستی و هشتری - پرویز مشکاتیان
گریلی شستی و هشتری
02:08
108
02:10
110
02:22
112
02:35
114
03:27
118
قطعاتی در آواز حسینی - پرویز مشکاتیان
قطعاتی در آواز حسینی
04:14
121
ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق و...) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق و...)
14:57
123
ادامه ساز و آواز (ادامه جمله دوم شوشتری، فرود به همایون) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (ادامه جمله دوم شوشتری، فرود به همایون)
05:19
127
ساز و آواز (درآمد همایون، جمله دوم همایون، سه گاه و جمله اول همایون و...) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (درآمد همایون، جمله دوم همایون، سه گاه و جمله اول همایون و...)
11:06
129
ادامه ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق)
03:05
131
ادامه ساز و آواز (عشاق و قرچه) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (عشاق و قرچه)
01:11
132
ساز و آواز (قرچه، رضوی، حجاز، جامه دران، کرد بیات و...) - محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان
ساز و آواز (قرچه، رضوی، حجاز، جامه دران، کرد بیات و...)
10:57
135
03:27
140
05:16
142
قطعه ی ضربی سنتور و تنبک - محمدرضا شجریان
قطعه ی ضربی سنتور و تنبک
02:03
143
قطعه ی ضربی سنتور و تنبک - محمدرضا شجریان
قطعه ی ضربی سنتور و تنبک
04:16
148
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ضربی ماهور (دونوازی سه تار و نی)
03:31
150
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
چهارمضراب (دونوازی سه تار و نی)
03:50
154
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)
05:58
157
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک) - محمدرضا شجریان و محمد موسوی و پرویز مشکاتیان
ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)
07:00
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام