31

31

0 دنبال کننده511 آهنگ (28:27:48)
#عنوان
140
درآمد دشتی، ضربی دشتی، فرود به شور - پرویز مشکاتیان
درآمد دشتی، ضربی دشتی، فرود به شور
07:20
143
تنها منشین (بیات اصفهان) - علی تجویدی
تنها منشین (بیات اصفهان)
04:35
144
05:10
148
پشیمانم (همایون و سه گاه) - علی تجویدی
پشیمانم (همایون و سه گاه)
06:14
150
رفتم که رفتم (بیات اصفهان) - علی تجویدی
رفتم که رفتم (بیات اصفهان)
02:41
153
درآمد چهارگاه، زابل، رجز - علی تجویدی
درآمد چهارگاه، زابل، رجز
04:24
155
درآمد نوا، بیات راجه - مهرداد لاجوردی
درآمد نوا، بیات راجه
03:42
156
05:00
159
04:14
162
درآمد ماهور، داد، کرشمه - مهرداد لاجوردی
درآمد ماهور، داد، کرشمه
04:47
165
درآمد چهارگاه، زابل - مهرداد لاجوردی
درآمد چهارگاه، زابل
05:23
168
چهارمضراب چهارگاه - مهرداد لاجوردی
چهارمضراب چهارگاه
03:05
172
03:51
175
01:58
178
درآمد ابوعطا، کرشمه - آرش فرهنگ فر و مهرداد لاجوردی
درآمد ابوعطا، کرشمه
13:09
188