بوی دیروز1 - سهیل حکمت آرا و حسن خدایی نیا و بهزاد مردانی

بوی دیروز1

#عنوان
1
آواز سه گاه - سهیل حکمت آرا و حسن خدایی نیا و بهزاد مردانی
آواز سه گاه
04:17
2
چهار مضراب های زنگ شتر .سامانی .بهار مست - سهیل حکمت آرا و حسن خدایی نیا و بهزاد مردانی
چهار مضراب های زنگ شتر .سامانی .بهار مست
07:05
3
آواز مخالف . شکسته . مویه و فرود - سهیل حکمت آرا و حسن خدایی نیا و بهزاد مردانی
آواز مخالف . شکسته . مویه و فرود
06:41
4
تکنوازی تنبک - سهیل حکمت آرا و حسن خدایی نیا و بهزاد مردانی
تکنوازی تنبک
02:15
5
رنگ سه گاه - سهیل حکمت آرا و حسن خدایی نیا و بهزاد مردانی
رنگ سه گاه
01:56
6
ضربی اصفهان - سهیل حکمت آرا و حسن خدایی نیا و بهزاد مردانی
ضربی اصفهان
04:54
7
آواز اصفهان - سهیل حکمت آرا و حسن خدایی نیا و بهزاد مردانی
آواز اصفهان
05:57
8
برداشتی از ملودی ساری گلین - سهیل حکمت آرا و حسن خدایی نیا و بهزاد مردانی
برداشتی از ملودی ساری گلین
04:04
9
آواز جامه دران.بیات راجع و فرود - سهیل حکمت آرا و حسن خدایی نیا و بهزاد مردانی
آواز جامه دران.بیات راجع و فرود
03:22
10
تک نوازی تنبک - سهیل حکمت آرا و حسن خدایی نیا و بهزاد مردانی
تک نوازی تنبک
01:40
11
کوچلر - سهیل حکمت آرا و حسن خدایی نیا و بهزاد مردانی
کوچلر
03:01
© آوای حنانه
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام