تقدیم به روجیرو ریچی - روبن کاسمیان و پانیذ فریوسفی

تقدیم به روجیرو ریچی

#عنوان
1
Introduction and Rondo Capriccioso In A Minor Op.28 - روبن کاسمیان و پانیذ فریوسفی
Introduction and Rondo Capriccioso In A Minor Op.28
09:02
2
Concerto For Violin Orcherstra in D Major Op.35 (Allegro Moderato) - روبن کاسمیان و پانیذ فریوسفی
Concerto For Violin Orcherstra in D Major Op.35 (Allegro Moderato)
16:31
3
Concerto For Violin Orcherstra in D Major Op.35 (Canzonetta: Andante) - روبن کاسمیان و پانیذ فریوسفی
Concerto For Violin Orcherstra in D Major Op.35 (Canzonetta: Andante)
05:48
4
Concerto For Violin Orcherstra in D Major Op.35 (Finale: Allegro Vivacissimo) - روبن کاسمیان و پانیذ فریوسفی
Concerto For Violin Orcherstra in D Major Op.35 (Finale: Allegro Vivacissimo)
10:24
5
Concerto For Violin Orcherstra No.1, Op.96 (I Movement) - روبن کاسمیان و پانیذ فریوسفی
Concerto For Violin Orcherstra No.1, Op.96 (I Movement)
07:07
6
Concerto For Violin Orcherstra No.1, Op.96 (II Movement) - روبن کاسمیان و پانیذ فریوسفی
Concerto For Violin Orcherstra No.1, Op.96 (II Movement)
05:58
7
Concerto For Violin Orcherstra No.1, Op.96 (III Movement) - روبن کاسمیان و پانیذ فریوسفی
Concerto For Violin Orcherstra No.1, Op.96 (III Movement)
07:02
© آهنگ پارسیان
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام