پانیذ فریوسفی

پانیذ فریوسفی

8 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Andante 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Andante 1)
01:26
2
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro Moderato 1)
02:58
3
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro 1)
01:59
4
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 2)
02:25
5
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro Moderato 1)
02:37
6
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro Moderato 1)
02:35
7
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Andante 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Andante 1)
02:10
8
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro Moderato 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro Moderato 2)
04:31
9
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 1)
01:44
10
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro Moderato 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro Moderato 2)
03:55
هنرمندان مرتبط
بردیا کیارس
بردیا کیارس
21 دنبال کننده
فرزین طهرانیان
فرزین طهرانیان
11 دنبال کننده
بهزاد میرخانی
بهزاد میرخانی
9 دنبال کننده
مهرداد پاکباز
مهرداد پاکباز
8 دنبال کننده