پانیذ فریوسفی

پانیذ فریوسفی

9 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 2)
02:25
2
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro Moderato 1)
02:58
3
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro Moderato 1)
02:37
4
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Andante 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Andante 1)
01:26
5
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (LentoAllegro ModeratoLento 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (LentoAllegro ModeratoLento 1)
01:52
6
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro Moderato 1)
02:35
7
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro Moderato 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro Moderato 2)
04:25
8
Introduction and Rondo Capriccioso In A Minor Op.28 - روبن کاسمیان و پانیذ فریوسفی
Introduction and Rondo Capriccioso In A Minor Op.28
09:02
9
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 1-35 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 1-35 (Allegro Moderato 1)
02:31
10
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 35 (Andante 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 35 (Andante 1)
01:20
هنرمندان مرتبط
پیمان فخاریان
پیمان فخاریان
22 دنبال کننده
مهران روحانی
مهران روحانی
55 دنبال کننده
رضا آزادی پور
رضا آزادی پور
1 دنبال کننده
ارکستر ستاره شمال
ارکستر ستاره شمال
24 دنبال کننده