آوا نظر

آوا نظر

1 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Andante 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Andante 1)
01:26
2
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 35 (Andante 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 35 (Andante 1)
01:20
3
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro Moderato 1)
02:58
4
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 1-35 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 1-35 (Allegro Moderato 1)
02:31
5
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 2-35 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 2-35 (Allegro Moderato 1)
02:39
6
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro Moderato 1)
02:37
7
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (LentoAllegro ModeratoLento 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (LentoAllegro ModeratoLento 1)
01:52
8
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro 1)
01:59
9
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro 1)
01:51
10
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Andante 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Andante 2)
02:31
هنرمندان مرتبط
مهیار همتی
مهیار همتی
1 دنبال کننده
گروه زهی پارسیان
گروه زهی پارسیان
10 دنبال کننده
حامد پورساعی
حامد پورساعی
8 دنبال کننده
محمد سعید شریفیان
محمد سعید شریفیان
14 دنبال کننده