آوا نظر

آوا نظر

1 دنبال کننده
آهنگ‌های برتر
1
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 2) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 2)
02:25
2
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro Moderato 1)
02:37
3
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro Moderato 1)
02:35
4
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro Moderato 1)
02:58
5
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 1-35 (Allegro Moderato 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سی مینور اپوس شماره 1-35 (Allegro Moderato 1)
02:31
6
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Andante 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Andante 1)
01:26
7
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Andante 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Andante 1)
02:10
8
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
فردیناند کوشلر-کنسرتینو در سل ماژور اپوس شماره 11 (Allegro 1)
01:59
9
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در رماژور اپوس شماره 36 (Allegro 1)
01:44
10
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro 1) - آوا نظر و پانیذ فریوسفی
اسکار ریدینگ-کنسرتو در سل ماژور اپوس شماره 34 (Allegro 1)
01:51
هنرمندان مرتبط
پانیذ فریوسفی
پانیذ فریوسفی
9 دنبال کننده
کارل ارف
کارل ارف
26 دنبال کننده
ادوارد گریک
ادوارد گریک
25 دنبال کننده
فرهاد اسعدیان
فرهاد اسعدیان
9 دنبال کننده