موسیقی نواحی ایران - شاهنامه خوانی در مناطق مختلف ایران (46) - محمدرضا درویشی

موسیقی نواحی ایران - شاهنامه خوانی در مناطق مختلف ایران (46)

#عنوان
1
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام خسرو - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام خسرو
02:54
2
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام خسرو و مقام بویر احمدی - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام خسرو و مقام بویر احمدی
02:50
3
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام گرایلی - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام گرایلی
02:45
4
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام گرایلی و مقام بویر احمدی - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام گرایلی و مقام بویر احمدی
02:37
5
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام گرایلی و صمصام، منطقه ی دُز کُرد آباده - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی قشقایی بر اساس مقام گرایلی و صمصام، منطقه ی دُز کُرد آباده
03:24
6
شاهنامه خوانی لرستان بر اساس مقام شیرین خسرو - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی لرستان بر اساس مقام شیرین خسرو
03:41
7
شاهنامه خوانی بختیاری، شاهنامه هفت لشکر، منطقه ی لردگان - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی بختیاری، شاهنامه هفت لشکر، منطقه ی لردگان
03:19
8
شاهنامه خوانی بختیاری، ستایش نامه: قسم نامه ی پیرزال - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی بختیاری، ستایش نامه: قسم نامه ی پیرزال
05:26
9
شاهنامه خوانی بختیاری، لحن: غمونه، در کشته شدن سهراب - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی بختیاری، لحن: غمونه، در کشته شدن سهراب
06:04
10
شاهنامه خوانی لَکی - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی لَکی
03:22
11
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام های سر طرز، طرز مجنون و هوره (مناجات کیخسرو برای نجات رستم) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام های سر طرز، طرز مجنون و هوره (مناجات کیخسرو برای نجات رستم)
02:39
12
شاهنامه خوانی کردی بر اساس قسمت اول، مقام شاه خوشینی و ... (رزم برزو و رستم) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی کردی بر اساس قسمت اول، مقام شاه خوشینی و ... (رزم برزو و رستم)
03:44
13
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام تَنَه میری و هَوره (رزم رستم و افراسیاب و نجات کیخسرو) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام تَنَه میری و هَوره (رزم رستم و افراسیاب و نجات کیخسرو)
07:19
14
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام های تَنَه میری و خاموشَه گان (جنگ ایران و توران) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام های تَنَه میری و خاموشَه گان (جنگ ایران و توران)
02:35
15
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام خاموشَه گان (رزم رستم و افراسیاب) - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام خاموشَه گان (رزم رستم و افراسیاب)
02:25
16
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام های تَنَه میری و خاموشَه گان - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی کردی بر اساس مقام های تَنَه میری و خاموشَه گان
02:46
17
شاهنامه خوانی بوشهر - محمدرضا درویشی
شاهنامه خوانی بوشهر
03:02
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام